■T\ Middels deze eerste schets van de Winkeliers- en Ondernemers Vereniging Santpoort-Noord wordt een mogelijk alternatief voor een knip in de Hagelingerweg aan de gemeente voorgesteld. uiteraard de verkeersremmende werking, maar vooral ook de meerwaarde voor een winkelcentrum inclusief de verblijfsfunctie. Binnen deze context zou geen plein vol met blik passen. Het plein zou ook een betere koppeling moeten creëren tussen de winkels aan de Hagelingerweg en de Hoofdstraat. Het trottoir langs de winkelgalerij van de Hage lingerweg met aansluiting op het plein zou daartoe verbreed moeten worden. Het plein zou bovendien moeten leven en er zouden activiteiten plaats moeten vinden. Het idee werd geboren om de weekmarkt naar de winkels te verplaatsen. De marktcommissie vond deze verplaatsing van de markt richting dorp een prima idee van de gemeente Velsen. In opdracht van de gemeente Velsen en in samenspraak met de direct belanghebbenden (winkeliers en bewoners) is het uiteindelijke plan tot stand gekomen voor de her inrichting van het Broekbergenplein en Hagelingerweg. De winkeliers hadden hiertoe v zelfs een sfeervolle impressie door de kunstschilder J. Vermeij laten vervaardigen, waardoor iedereen overtuigd zou raken van het voorgenomen plan dat in 1997 ge presenteerd werd. Verkeerswethouder Jan Westendorp gaf op 27 februari 1998 het startsein voor de reconstructie van het "Broekbergenplein". Het bord, waarop aangegeven was dat de werkzaamheden van 30 maart tot medio juli 1998 plaats zou vinden, werd onthuld. Vanwege de naderende feestweek was het volgende rijm aangebracht: Het "Broek bergenplein" gaat op de schop - voor de feest week zit het werk er op. Overigens wordt er de laatste jaren heel wat afgerijmd door de gemeente Velsen, want even verderop bij de rotonde staat "Geef spontaan uw richting aan". Door een discussie in een TV- programma tussen de toenmalige wethouder C. Meijer en een bewoonster van de Hage lingerweg, kwam de versregel in plaats voor de véél te uitgebreide controversionele tekst "Wilt u veilig verder gaan, geef dan wel uw richting aan". Om maar vast een schot voor de boeg te geven, kan desgewenst voor het plein de volgende regel gelanceerd worden: "Verminder uw vaart en rijdt bedaard". In ieder geval kan het prestigieus verkeersproject nu al als geslaagd beschouwd worden. Terrasjes zijn mogelijk geworden, een veel gezelliger weekmarkt en een echte dorpskern -OEEE BANTPOORT-NOORD HAAR DORPSKERN TERUO' VOORSTEL STICMTINO SANTPOORT NAV. VERKEERSPLAN VELSEN Bovenstaande schets van de Stichting Santpoort legt de nadruk op een dorpsplein ingericht als wandelgebied. is het resultaat, waarbij bovendien de om geving visueel veel aantrekkelijker is geworden. Ook tijdens het Santpoortse dorpsfeest zijn grote voordelen gebleken, waarbij o.a. het nieuwe evenement "beach-volleybal" niet ver van de viswinkel "Santpoort aan Zee" mogelijk werd. Ravage tijdens de reconstructie van het plein aan de oostkant van de Hagelingerweg in juni 1998 (foto: Foto Schutte).

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1998 | | pagina 6