A. van ZIJP - Kerkpad 48 HARING in 't land De Dokter aan den kant. I 6 - De fijnste Kol muntjes Haring vangst 1934, verkrijgbaar bij Standplaats HAGELINGERWEG hoek HOOFDSTRAAT van 5 tot 8 uur Zaterdags van 6 tot 10 uur Zondags tot 12 uur 's nachts Alle gerookte en gestoomde Visebsoorten. Balm's gerookte Paling De klok let uit SANTPOORT. Atjisstraetwag near Velsen De Rijksstraatweg (Hoofdstraat) en links de Puin- of Hagelingerweg ca. 1925. Geheel rechts Holleman en in de verte is nog juist het huisje van Ruijgvoorn te zien. Advertentie Arie van Zijp uit Huis aan Huis 1934 Als men Santpoort-dorp binnen kwam of weer verliet, dan was de klok altijd een punt van herkenning. Als oppikplaats was de klok een makkelijk punt om af te spreken. Reisgezelschappen kozen de plek vaak uit als opstappunt. Ook was de klok jarenlang het middelpunt voor jongeren tijdens oud en nieuw. Aan het eind van de 70-er jaren liep het helaas uit de hand, waardoor de klok een aantal keren werd beschadigd. Toen zijn zelfs echte politiecharges uitgevoerd, wat door de jongeren vooral als spannend werd ervaren. Tegenwoordig is er hier met oud en nieuw geen kip te bekennen. Door de nieuwe inrichting van het plein moest de klok wijken. In het ontwerp was bovendien geen andere plaats ingeruimd voor de klok. Santpoorters vonden echter dat de nostalgische stationsklok een plekje op het nieuwe plein moest krijgen. De gemeente Velsen heeft uiteindelijk gekozen voor een plek vlak naast de ABN AMRO-bank. De klok werd herplaatst en is nu groen in plaats van grijs. Weinig Santpoorters zullen nog weten hoe het dorp aan de klok is gekomen. Doch uit een artikel van de vereniging Santpoort's Bloei in Huis aan Huis rond 1950 staat het volgende: "Om te voorkomen, dat de bezetter ons onze geldmiddelen zouden ontnemen, werden twee elektrische klokken aangekocht. Eén voor het Santpoort-Station en een voor het Broekbergenplein, Santpoort-Dorp." Met Santpoort-Station wordt Santpoort-Zuid bedoeld. Deze andere klok staat inderdaad nog steeds vlakbij de spoorwegovergang enigszins verscholen tussen de bomen. De originele wijzerplaat is voorzien van cijfers. Volgens van Baarsel (Spiegel van Santpoort blz. 17) zou de koninklijk goedgekeurde Vereniging Santpoort's Bloei samenge smolten zijn met de toenmalige WV IJmuiden-Velsen. Doch tot nu toe ontbreekt ieder bewijs daarvoor, zodat onduidelijk is wie de klokken toebehoord. Sinds 1941 zijn de twee klokken gelukkig nog steeds een tastbare herinnering aan de voormalige vereniging Santpoort's Bloei. Hier staat in 1963 de klok nog vrijwel op zijn oorspronkelijke plaats. Let ook op het voormalig hulppostkantoor waar in 1956 "De Twentsche Bank" kwam (nu de ABN AMRO-bank).

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1998 | | pagina 8