ra m ra q 1 n ra JETïï 1 ra «&^99È5998PÈ?8KiMggg Topografie In 1729 wordt blekerij Zorgvrij voor een gedeelte afgebeeld in het boek 'Het Zegenpralent Kennemerlant' door H. de Leth. Dit aanzicht op Santpoort rond 1729 toont geheel links een gebouw met twee verdiepingen, dat behoorde bij blekerij Zorgvrij, en overlinks een muur met een daarin een poort en vervolgens een klein stukje van een ander gebouw. Op de plaats van dit laatste gebouw staat nu nabij de kruising Johan van Beemlaan-Hoofdstraat het overgebleven blekers- gebouw van blekerij Zorgvrij. Getuige het jaartal in het muuranker is het in 1734 gebouwd ter vervanging van het oude gebouw. In 1775 wordt door H. Tavenier de doorrijschuur van her berg de Weijman afgebeeld 2'. Herberg de Weijman heeft op de zuidelijke hoek van de kruising Wüstelaan-Hoofd- straat gestaan. Op de afbeelding uit 1775 zien we net naast en overlinks van de doorrijschuur een rand van het blekers gebouw met de twee verdiepingen, die ook op de afbeelding uit 1729 staan. Daarna komt een houten schutting die op de plaats is gekomen van de stenen muur met poort van de plaat uit 1729, en dan volgt het blekersgebouw, dat in 1734 gebouwd is en nog steeds onveranderd aan de Hoofdstraat in Santpoort staat (zie voor de vergelijking de afbeeldingen 6, 7 en 8). if''*'J' T."'!". ■Mfr -• -rj: yijyJ«;lii (1- Afb. 6 Gezicht op het zuidelijk deel van het dorp Santpoort in 1729. H. de Leth (1703-1766) in Het Zegenpralent Kennemerland door B. van Nidek. 16 Afb. 7 Het muuranker in de gevel van het blekersgebouw, waarin het jaartal 1734 is verwerkt. Foto J. Morren. Afb. 8 Op de voorgrond de doorrijschuur van de herberg de Weyman, links daarvan de blekersgebouwen van de blekerij Zorgvrij in 1775. Duidelijk is het nog bestaande blekersgebouw te herkennen. H.Tavenier (1734-1807). GAH, atlas Haarlem prentenverzameling. 29 GAH prentenverzameling, De doorrijschuur van de Herberg De Weyman in 1775, aquarel door H.Tavenier (1734-1807) Afb. 9 Vergelijkings tekening naar de afbeeldingen van H. de Leth uit 1729 en H. Tavenier uit 1775 (situatie vanaf 1734). X j iilLil Volgens tekening uit 172 9 Situatie sinds 1734 (tekening uit 1775)

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1999 | | pagina 11