De Blekerij wordt BEËINDIGD EN KRIJGT DE ALLURE VAN EEN BUITENPLAATS Na het overlijden van Maria de Koning brengen haar kinderen Henry, Matthijs Rusburg, Maria Helena, Jacobus en Jan Arent als erfgenamen een deel van de blekerij op 1 november 1836 in openbare veiling46. Het blekerijgedeelte wordt als volgt in veiling gebracht: In Gemeente Velsen onder Santpoort sectie F, - stukken weiland, de percelen 79, 81, 82 en 83; - een stuk weiland met een houtwal, een strook bos en een halve weg (de helft van het Coerland en de Middellaan), de percelen 107 t/m 110; - een stuk bos met hakhout en een partij bouw en duinlanden genaamd de Droogberg, de percelen 111, 112 en 114 (112 is dedroogberg, waar nu de voormalige bewaar school op staat); - een plaisierbos met hoog opgaande bomen en hakhout, perceel 115 (de watering) en 118; - een woonhuis genaamd de Hardenberg, bestaande uit 3 apart verhuurde woningen, erf en werf op de hoek van de weg naar Bloemendaal, perceel 89. Op 5 november 1836 koopt Adriaan van der Hoop de percelen 79, 81, 82, 83, 107, 109, 110, 111, 112 en 114. Hij betaalt hier 4670,- gulden voor47. De woning Hardenberg wordt verkocht aan A.J. Heshuijzen, eigenaar van hofstede Schoonoord (het voormalige Litslust) aan de andere kant van de weg,s. Jan Arent Lits verkoopt de percelen, waarop het blekerij gedeelte is gevestigd, aan Pieter Abraham Jacobus Rijke uit Amsterdam4'. De verkoop zal voortgevloeid zijn uit het feit dat ook de kleerblekersnering op Zorgvrij niet succesvol verliep 50. Bosbeek komt in handen van J.P.A. Wickevoort Crommelin (zie paragraaf Burg. Mr. Rijkenspark en Bosbeek). In 1838 wordt het grootste gedeelte van de blekersgebouwen gesloopt. Van de gebouwen in perceel nummer 86 blijft de schuur staan. Deze krijgt het nieuwe perceelnummer 640. Van het blekersgebouw met perceelnummer 88 blijft een gedeelte staan. Dit krijgt het nieuwe perceelnummer 639 met de omschrijving huis en erf51 Op Zorgvrij wordt in samenwerking met Adriaan van der Hoop, eigenaar van de naastgelegen hofstede Spaarnberg, een tuin aangelegd naar het ontwerp van Jan David Zocher in de Situatie 1808-1825 Afb. 12 Plattegrond van de blekerij Zorgvrij (1808-1825) naar de minuutkaart van F.J. Nautz uit 1832, met daarin aangegeven de verdeling van de percelen na het overlijden van Matthhijs Rusburg (1808). Vermelding in de percelen heeft de volgende betekenis: J.J. Jan Jacob Lits, broer van Matthijs Rusburg Lits; M.K. Maria de Koning, weduwe van Matthijs Rusburg Lits De met een sterretje voorziene perceelnummers zijn in eigendom geweest van Jan Arend Lits, zoon van Maria de Koning, in de periode van 1829 tot en met 1835. In 1835 werd de blekersnering opgeheven. 46 GAV Oudarchief Spaarnberg nr. 81 en 82 en kadastrale legger 1832 art. 119 47 GAV Oudarchief Spaarnberg nr. 82; RAN minuutkaart van F.J. N autz uit 1832 48 GAV Kadastrale legger 1832 art. 79 49 GAV Kadastrale legger art 119 en 221 50 Roldanus, p. 296 51 Archief van het Kadaster en Openbaar Register,Prins Hendrikkade 33, Amsterdam (Droogbak), tekening nr. 78,sectie F, eerste blad, dienstjaar 1847, nr. 24 en GAV Kadastrale legger art 270. In het vervolg genoemd Droogbak. 25

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1999 | | pagina 15