percelen 85, een deel van 86, 87, 90, 91, 96, 97 en daar waar een deel van het wandhuis is gesloopt. Het gedeelte van de beek met perceel nummer 92 wordt omgevormd tot een fraaie waterpartij met een eilandje. De percelen 93 t/m 95 en 98 t/m 106, de voormalige bleekvelden, worden omgevormd tot weiland. De twee eigenaren kwamen bovendien in 1845 een grondruil overeen, waardoor de grens tussen de beide hofsteden rechtgetrokken werd 52. y an Pieter A. van Wickevoort Crommelin had nog meer I bezittingen in Santpoort, waaronder de Neethof, t weilanden in de Westbroek, de hofstede Middenduin, een ueel van de voormalige hofstede Velserhoofd en een deel van de voormalige hofstede Jachtlust Na zijn overlijden op 15 september 1873, werden zijn vijf nog in leven zijnde kinderen zijn erfgenamen. In 1904 geeft de erfgenaam deze bezittingen in beheer aan de N.V. Maatschappij Veenduin te Amsterdam, waarover J.C. Reinders Folmer het beheer voerde (zie bijlage achterin dit verhaal). Regelmatig worden gedeelten van de bezittingen losgemaakt door verkoop aan derden of door schenking aan instellingen. De bezittingen in Santpoort komen in bezit van verschillende eigenaren. In dit artikel blijven we alleen de percelen, die gekoppeld zijn aan de naam Zorgvrij, volgen. De overige percelen noemen we alleen als er iets belangrijks over te melden is. Het restant van het wandhuis met perceelnummer 639 dat later perceelnummer 682 krijgt, wordt in 1850 nog aangegeven op de topografische kaart 5\ Op de topografische kaarten uit 1903 en 1915 wordt het huis met perceel nummer 682 niet meer vermeld, maar wel wordt de villa Zorgvrij aangegeven, die gestaan heeft in de zuidelijke hoek van de Wüstelaan en de Johan van Beemlaan. Deze villa werd gebouwd in opdracht van Willem de Clercq, landbouwer(en beheerder van gronden uit Haarlem. Willem de Clercq is getrouwd met Jonkvrouwe Henriëtte Teding van Berkhout. Na aanvankelijk gewoond te hebben in een klein huisje in Santpoort, vermoedelijk het restant van het wandhuis van de voormalige blekerij, komen zij in 1899 in de nieuwe villa wonen. Willem de Clercq overlijdt in 1912, zijn weduwe blijft op Zorgvrij wonen. In 1919 laat zij een kabel huisje bouwen ten behoeve van de aansluiting op het elektri sche lichtnet. In 1921 verkoopt zij de villa aan Charles Blanckenhage en consorten uit Nunspeet. Bij deze verkoop wordt Zorgvrij omschreven als een huis en tuin, een stal (de voormalige blekersschuur uit 1734) en het kabelhuisje Het restant van het wandhuis wordt niet meer genoemd. Dit zal intussen gesloopt zijn. De familie Blanckenhagen houdt Zorgvrij maar kort in bezit. Op 25 maart 1922 verkopen zij het aan Wubbo Kriens uit Santpoort en Dirk Bus, makelaar uit Velsen. De advertentie verschijnt in de Oprechte Haarlemse Courant met de mededeling dat op maandag 10 april de riant gelegen, onder architectuur gebouwde villa, genaamd "Zorg Vrij", aan den Bloemendaalschen straatweg, nummer 1 in veiling gebracht wordt. Bij de villa behoort een grote schuur erf en tuin, groot 85 aren en 60 centiaren. De villa is voorzien van electrisch licht, centrale verwarming en diverse gemakken. De villa bevat beneden een hal, eetkamer, 3 kamers, serre, veranda, keuken, bijkeuken, kelder en verwar mingskelder. Boven 5 kamers, meidenkamer, badkamer en zolder. Het is dus een riante villa met voor die tijd moderne voorzieningen en de mogelijkheid voor huisvesting van personeel. Met de Bloemendaalschen straatweg wordt de voormalige Herenweg of huidige Wüstelaan bedoeld. Rond deze verkoping speelt zich nog een aardig voorval af. Een jong meisje in Santpoort schrijft een brief aan de bisschop van Haarlem, waarin zij hem voorstelt de villa met de schuur te kopen. De villa kan dienst doen als pastorie en de Vifia „3°rgvrij" - Santpoort 52 Morren, p. 36 53 GAV Kadastrale legger art. 270 54 Grote Historische Provincie Atlas Noord Holland, Wolters- Noordhoff, Groningen 1992, blad 88. Afb. 13 Villa Zorgvrij gezien op de zuidgevel. Oude foto's en prentbriefkaarten IJmuiden, Velsen,Driehuis, Santpoort, A.J. Allan, IJmuiden 1968, p 23. 55 GAV Kadastrale legger art. 2076 en 4011. Informatie van Daan C. de Clercq uit Amsterdam. Oude foto's en prentbriefkaarten IJmuiden, Velsen, Driehuis, Santpoort, G.J. Bremerkamp, IJmuiden 1968. 27

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1999 | | pagina 16