Na de Tweede Wereldoorlog werd het uitbreidingsplan van de jaren twintig voltooid. Opnieuw werd een stuk van Bosbeek opgeofferd aan woningbouw aan de Bosbeeklaan en omgeving, waarbij een deel van de Brederoodsebeek werd gedempt. Ter hoogte van Bosbeek, langs de Middenduinerweg, is nog slechts een drooggevallen deel van de Brederoodsebeek aanwezig. Het is landschappelijk en historisch gezien te betreuren dat een groot deel van deze beek verdwenen is en dat de rest niet meer functioneert. Wat betreft het boskarakter van de parken kan nog het volgende opgemerkt worden: In perceel 112 was achter de droogbergen sprake van "een stuk bos met hakhout". Ook op perceel 122 bevond zich "een bos bestaande in hakhout en opgaande bomen". Nu is hier nog steeds een eikenhakhoutbos langs het rechte oost-west gerichte pad aanwezig. Volgens het beheersplan zal dit cultuurbos als hakhoutbos worden hersteld. Overigens wordt het hele bos gedomineerd door eiken, waarbij opgemerkt kan worden dat er nagenoeg geen verjonging van de eiken optreedt. De noodzakelijke maatregelen van uitdunning en verjonging mogen vooral in een cultuurbos niet achterwege blijven. Helaas komt het nogal eens voor dat men ter wille van openbare kritiek (van onkundigen) in een openbare wandel plaats geen adequate maatregelen neemt. Van de oude laanbeplanting aan de westelijke zijde van de Wüstelaan zijn, voorzover nog te herkennen, slechts drie boomsoorten aanwezig, de beuk, de eik en een restantje linden. Vroeger heeft ook de iep deel uitgemaakt van laanbeplanting. Hoewel op Spaarnberg en het terrein van de Witte Paters een grotere diversiteit waarneembaar is, zoals paardekastanjes, vleugel noten, platanen, linden etc., zijn laanstructuren door o.a. de landschappelijke tuinstijl meestal niet eenvoudig te herken nen. Een doorbroken wal met eikenhakhout nabij het open terrein (van het overbos) is het restant van een grensgedeelte tussen Spaarnberg (343) en Zorgvrij (112). Van de stenen grenspalen tussen Spaarnberg en Zorgvrij (tenminste 3 stuks) is er geen enkele overgebleven.Wel is in de twintigste eeuw een paal, die op de grens tussen Spaar en Berg (SEB) en Bleek en Hoven (BEH) stond, boven op het duin bij het chalet ge- Middendumenveg NEETHOK BOSBFF.k yjostoed NEETHOF BURGEMEESTER KUKENSPAKK neethof ^UJtN 8ER g Afb. 15 Plattegrond van Bosbeek, het Burgemeester Rijkenspark en een deel van Spaarnberg en Zorgvrij naar de plattegrond uit het dossier uit het secretarie archief 1925-1935. J. Morren 1998. o Aanleg naar het ontwerp van J.D. Zocher Jr. A Mogelijk aangelegd naar het ontwerp J.D. Zocher Jr. OU Aanleg naar het ontwerp van LJ. Springer ca. 1909 Vroege landschapsstijl (aanleg mogelijk door J.D.Zocher Sr.) x Aanleg voordat er sprake was van tuinarchitectuur in dit gebied.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1999 | | pagina 19