Blekerij Zorgvrij en Park Bosbeek P.H. Lokhorst, voorzitter, tel. (023)5380264 H. Kerssens, penningmeester, tel. (023)5373256 Vacature, secretaris. E.D.W.M. Baron-Verhulst. tel. (023)5382640 A. Beltman, tel. (023)5370016 L. Deinum. tel. (023)5385069 J. Gouda. tel. (023)5383002 M. Klein Schiphorst, tel. (023)5376529 L.T. Kramer, tel. (023)5377378 H. Kruger. tel. (023)5376719 B.J. Oosterop. tel. (023)5375496 A.A.G. Vlierhuis. tel. (023)5383038 Postbus 21 2080 AA Santpoort-Zuid Postgiro: 3606774 Villa Zorgvrij omstreeks 1905 H. Kruger Wüstelaan 97 2071AE Santpoort H. Kruger/M. Klein Schiphorst Gravura B.V. Den Haag Druk/afwerking: Van de Kamp Den Haag Drukkerij Hega Den Haag 400 exemplaren Stichting Santpoort 1998 Pag 1. Voorwoord Pag 3. Wegen en grenzen Pag 4. Een sate in de Leek Pag 6. Hofstede en Blekerij Pag 13. Zorg om water Pag 16. Topografie Pag 18. De Blekerij breidt zich uit. Pag 21. De windvang van molen "de Zandhaas" Pag 22. De Blekerij krimpt in, de nering loopt terug. Pag 25. De Blekerij wordt beëindigd en krijgt de allure van een buitenplaats Pag 29. Burgemeester Rijkenspark en Bosbeek Pag 34. Het veranderende (park)landschap Pag 38. Nabeschouwing Pag 41. Bijlage Stichtingsbestuur: Dagelijks bestuur: Algemeen bestuur en medewerkers: Secretariaat/correspondentie: Omslagfoto: Redactie: Lay-out: Lithografie: Oplage:

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1999 | | pagina 2