J* f 4 hi J; 14 4," uw AiW' A- - ih:> ii Hofstede E N BLEKERIJ Na het overlijden van Jacob Jansz in den Berch wordt de sate, nu benoemd als hofstede en blekerij, op 6 juni 1612 verdeeld over zijn twee zonen Jan Jacobsz en Cornelis Jacobsz. Jan Jacobsz krijgt twee maden land in de Vromaede (in de Velserbroekpolder), de Lagecroft gelegen ten zuiden van de blekerij, de hofstede het latere Litslust of Schoonoord) benoorden de blekerij die ten oosten begrensd wordt door de Herenweg en tenslotte een deel van het 'bloote achterhuis', dat in de bergen staat (hiermee zullen de droog- bergen in de Molenduinen bedoeld worden). Cornelis Jacobsz krijgt twee mat land genaamd de Bagijnekamp in de Westbroek, een mat land gelegen bij de Vromaeden (in de Velserbroekpolder), de Hooghecroft gelegen benoorden de blekerij, en tenslotte een deel van het 'bloote achterhuis' met de kelder in de bergen. De blekerij met zijn bleekweide ter grootte van vier en halve mat met zijn aankleven blijft onverdeeld. De lasten op de blekerij moeten de twee broers samen betalen6. Mogelijk wordt het huis, waarvan de broers ieder een deel toebedeeld gekregen hebben, weergegeven op een kaart uit 1597. Het is niet duidelijk wat met de benaming 'het bloote achterhuis' bedoeld wordt. Op de schetskaart van de bleke rijen onder Bloemendaal, gemaakt door Adriaan de Bruijn rond 1610, wordt bij de blekerij op de plaats van Zorgvrij de naam Roelant [Huijbertsz] Trompetter vermeld7. (Deze Roelant is waarschijnlijk een broer van Hans Huijbertsz Trompetter, eigenaar van de blekerij Spaarnberg). Op 6 februari 1613 verkopen Gijs Gillis de Clerck en Roelant Huijbertsz Trompetter, beiden poorter in de stad Haarlem, aan Claes Anthonisz een huis dat staat op de blekerij van de kinderen van Jacob Jansz in den Berch. Bij dit huis horen de plantage en de bomen in de boomgaard, waarbij dit geheel vermoedelijk nabij de poort (zie afb. 9) gelocaliseerd kan worden. Voor het geheel moet Claes, die van beroep bleker is, '1380 carolus gulden betalen van tC AJi LAJ h L i'rr.-v'' 'A - Afb. 3 Gedeeltelijke kopie van een kaart van Pieter Bruijns uit 1599, geheel rechts in het midden wordt de blekerij Zorgvrij afgebeeld, waarbij de bleker Cornelis den Haen wordt vermeld. GAH kaart 791, Kopie kaart Piet Bruyns 1599, A.J.Enschede 1870 (origineel Hoogheemraadschap van Rijnland). 6 GAV ORA 957 fo. 112 7 Hoogheemraadschap van Rijnland, kaartencoll. nr.A1378, inv. nr.3956, schetskaart van de blekerijen onder Bloemendaal omstreeks 1610 door landmeter Adriaan de Bruijn. Afb. 4 Schetskaart van de blekerijen onder Bloemendaal omstreeks 1610 door Adriaan de Bruijn. In de Wildernis is de Greppel geschetst. Links onder de molen bij de driesprong van wegen de blekerij Zorgvrij waarbij de naam Roelant [Huijbertsz] Trompetter wordt vermeld. Hoogheemraadschap Rijnland, kaartencoll. nr.A1378, inv.nr.3956

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1999 | | pagina 6