10 J.F.L. de Balbian Verster, De hofstede Velserend en haar vroegere eigenaars, Elseviers geïllustreerd Maandschrift jaargang 27, deel 54, juli-december 1917 blz. 352. 11 AVK. Haarlem, Atlas Haarlem inv. nr. 51-999017M. Jan van de Velde maakt in 1628 een afbeelding van de ruïne van Brederode waarop we links de hofstede het Huis te Loo zien. Hier krijgt men een goede indruk van het landschap, en alles is in een juist perspectief ten opzichte van elkaar geplaatst. De smalle strook laagland, waardoor nog steeds de afwatering van het gebied ten zuiden van Brederode plaatsvindt via de Brederodebeek, is goed te zien tussen de jonge duinen op de achtergrond en de oude Molenduinen op de voorgrond. Afb. 4: De ruïne van Brederode en het Huis te Loo. Jan van de Velde naar een tekening van P. J. Saenredam 1628. H.J. Calkoen, Velsen, IJmuiden 1967 blz. 59. Jan Claesz. Loo komt op 25 oktober 1619 in de stadsregering van Haarlem en is herhaaldelijk burgemeester geweest. Van 1649 tot 1651 vertegenwoordigt hij de stad in de Generale Staten. Hij is ook kolonel van de Schutterij geweest, en wordt als zodanig afgebeeld op twee van de beroemde schuttersstukken van de schil der Frans Hals.10 In 1636 maakt landmeter Pieter Wils een kaartboek waarin alle landen, die toebehoren aan het Heilig Geesthuijs (weeshuis) tot Haarlem in plattegrond worden weergegeven." Hierbij is ook het 9 •et- - SUt -HKlcun 'tftHe mueren.c nou. lerjiet gyïfri ecCcrt qctcyfccnt o a£rttaa/j*t cruiun of stift scu Jannen qevei tjo't tracn yvetfoq tiet1) verwoest bedorven Icjrt iMtAVm/ri. dortl tOtO TM rjjtl Yd tl'. atn trut barnet^ 'YJiet nutcmen ook em it huro HL voJMVlGért VanJlurgcrrnccj ecrjcv toeo rru rdan ytcfhcytd)paedt 7i*edcr nu' Het wasrwaert weder oji ycrteht flard ttflón aenotri 7)uyn,cri dicht ty'Brrfcrv. naer éeifr ve.ru,, Jccnnen qevert. i at Vit Xcuteefwetetr vrat wonders' Hcmatjdreriï fcr dat ajrffitr acn't hwro'vanBredetv Jont kernen 4en d'oever vandcnJKyn van onsen Cjzaefffcstuhc. d)*t tot de 'van J) red VanBurgcr rtiecs ccrfcc D ^arntmta.'i Jnvcnt yt 0> Stufp.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2002 | | pagina 11