land, dat eerder werd genoemd als begrenzend land in de reeds be sproken schuldakte uit 1622. Rond dit land worden de omliggende landerijen beknopt weergegeven. Hieronder zien we de ruïne van Brederode, het Huis te Loo, de Buijrwegh en de bezitting van Jan Claeszoon Loo naast het land van het Heilig Geesthuijs aan de Buijrwegh. Dit laatste is het stuk land dat 't Cleijne croftge ge noemd werd in de schuldakte uit 1622. Aansluitend is het bezit en het huis van Keele Bone aangegeven, ook dit heeft volgens de schuldakte bij de hofstede behoord. Verder wordt de naam Hans Hendricsz genoemd; deze is dan de eigenaar van de blekerij die eerder in bezit was van de heer Meetkerck. Hans Hendricsz wordt in akten uit deze tijd ook Hans Heiderijck genoemd.12 Op de kaart van Pieter Wils zien we waterlopen weergegeven die vanuit het zuiden komen, één vanaf het Huis te Loo en één langs de ruïne van Brederode. Dit komt deels overeen met de gegevens op de platte grond van het kasteel Brederode uit 1491. De waterloop vanaf het huis te Loo heeft geen aansluiting meer met de slotgracht van Bre derode. Bovendien is deze slotgracht veel smaller geworden. Deze wijzigingen zullen ontstaan zijn door het opstuivende zand rond de 12 AVK. Haarlem, ORA. Velsen inv. Nr. 961 fo. 50v. 13 S. Rolle, Gisteren haast onherkenbaar, Umuiden 1982 blz. 34 t/m 37. J.F.L. de Balbian Verster, De hofstede Velserend en haar vroegere eigenaars, Elseviers geïllustreerd Maandschrift jaargang 27, deel 54, juli-december 1917 blz. 355. 14 AVK. Haarlem, ORA. Velsen inv. Nr. 963 fo. 70r. RANH. Toegang 176 inv. Nr. 779 Nu we de omgeving bekeken hebben, keren we terug naar het huis zelf. Getuige het jaartal 1638 in het deurkalf (bovendorpel) boven de toegangsdeur van het huis heeft Johan Claeszoon Loo in dit jaar een nieuw huis laten bouwen op het terrein van de hofstede. Dit leiden we ook af uit het feit, dat de afbeelding van het huis uit 1729 (afb. 6) niet overeen komt met het huis, zoals weergegeven op de tekening uit 1628 (afb. 4). In dit deurkalf was ook het wapen van zijn brouwerij De Drie Leliën aangebracht.11 Dit wapen wordt door enkele bronnen het wapen van Johan van Overrijn van Schooterbosch genoemd, die dan ook de bouwer van dit huis zou zijn. Maar onderzoek heeft aangetoond, dat dit niet juist is. De wa pens van beide families hebben een grote overeenkomst en bevat ten beide de drie leliën, maar Johan Claesz. Loo had een eigen familiewapen, dat in 1917 gevonden is in de eerder genoemde brouwerij "Het Scheepje" in Haarlem.13 Over deze deur later meer. Na het overlijden van Jan Claeszoon Loo komt de hofstede in bezit van zijn dochter Emerentia van Loo die getrouwd is met Comelis Hofflant. Na het overlijden van dit echtpaar gaat de hofstede over naar hun kinderen Chonrad Hofflant en Aletta Hof- lland, welke laatste getrouwd is met Hendrick Luijcken. Deze ver kopen de hofstede met het bijbehorende land op 27 juni 1675 aan Cornelis Borst. Voor het geheel betaalt Comelis 7950 gulden.14 Hij houdt de hofstede enkele jaren in bezit en verkoopt haar op 29 mei 1679 aan Comelis Schouten. Het geheel wordt dan omschreven als een hofstede met huis, boomgaard en landerijen. De verkoopsom 10

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2002 | | pagina 12