Afb. 5: De kaart uit het kaartboek van het Heiliggeesthuijs tot Haarlem door Pieter Wils anno 1636. Opnieuw getekend naar het origineel door J. Morren 1998. Origineel: A VK. Haarlem, Atlas Haarlem. 15 AVK. Haarlem, ORA. Velsen inv. nr. 963 bedraagt 7000 gulden. Comelis is brouwer in de brouwerij "In de fo. 133v. Kandelaar" te Haarlem.15 RANH. Toegang 176 inv. Nr. 778 Hij profiteert maar enkele jaren van zijn nieuwe bezit, want op 10 december 1681 verkoopt zijn weduwe Anna Heda de hofstede aan Breghie Hooft, waarmee Velserend in het bezit kwam van een pa tricische Amsterdamse familie. Anna is dan brouwster in de brou werij "In 't Hoeffijser" te Haarlem. Breghie Hooft is weduwe van Harmen van de Poll, die een van de leden is van de Amsterdamse familie van de Poll; een familie, die zeer veel bezittingen heeft ge had in Velsen. De hofstede wordt dan omschreven als een: hofste de met huijsinge boomgaerde ende landerijen daer aen gelegen, over het huijs te Brederode eertijds gekomen van de heer burge meester Loo. Belend ten oosten de Graeffelijckheijts Domeijnen van Brederode, zuid de erfgenamen van Isack Gillis Malefijt, west 11 met de halve weg 1551 R Rijnl 1880 R Hondsb Buijrwegh Rijnlandse roeden IIil1 10 20 30 Caertboek van alle landen toebehorende het Heilig Geesthuijs tot Haarlem door Pieter Wils anno 1636 bijgehouden tot 1732 Archiefdienst van Kennemerland Atlas 51-999017 M In Velsen In erfpacht gegeven Huijs te Breederode J Morren 1998

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2002 | | pagina 13