de Buerwege, noord de heer Adriaen Govaerts en de voorsijde Graeffelijckheits Domeijnen.16 De naam van de hofstede wordt veranderd in Velserend Breghie Hooft woont een groot aantal jaren op de hofstede, zij overlijdt op 27 november 1721Haar erfgenamen verkopen op 9 april 1729 de hofstede aan mr. Elbert Graeflant voor 6670 gulden. Het complex wordt dan omschreven als een: hofstede met huijsingen, stallingen, koets en hoerehuijs, boomgaerd en landerij en daaraan en bij gelegen, over het huijs te Brederode genaamt Velserendt groot 445 roeden en 50 voeten. Aan de westzijde wordt de hofstede nog steeds begrensd door de Buurtwegh.' Voor het eerst wordt de naam Velserend(t) genoemd in een trans portakte, mogelijk heeft Breghie de hofstede deze toepasselijke naam gegeven. Tevens lezen we, dat zij de hofstede heeft uitge breid met een boerderij. Uit latere beschrijvingen weten we, dat de boerderij aan de westkant van de ruïne van Brederode stond. 16 AVK. Haarlem, ORA. Velsen inv. Nr. 964 fo. 13v. 17 AVK. Haarlem, ORA. Velsen inv. Nr. 968 fo. 8r. 18 J. E. Elias, De Vroedschap van Am sterdam 1578-1795, Haarlem 1905 blz. 702. 19 AVK. Haarlem, ORA. Velsen inv. Nr. 968 fo. 120r. Elbert Graeflant is eigenaar geweest van de hofstede Saxen- burgh bij Bloemendaal. Hij verkocht deze in 1723. In ditzelfde jaar koopt hij de hofstede Driehuijsen bij Hillegom. Hij is ge trouwd geweest met Geertruid de Haze, die in 1713 overleden is; hij woont aan de Keizersgracht in Amsterdam tegenover de Schouwburg.18 In deze tijd wordt het herenhuis fraai afgebeeld in het Zegenpra- lent Kennemerlant van M.B. van Nidek. Het is een klein heren huis, dat ligt aan een met bomen beplante laan, de huidige Velserenderlaan. Elbert overlijdt op 2 oktober 1733, waarna zijn erfgenamen op 31 maart 1734 de boerderij van de hofstede en een stuk wei land verkopen aan Frederik Berewout. Deze is eigenaar van de nabij gelegen hofstede Jachtlust (voorheen Hoog Sichtenburg ge heten). De boerderij en het weiland worden in het zuiden begrensd door de laan van de hofstede Velserend (de huidige Velserender laan), in het westen door de Buurtweg, in het noorden door de be zittingen van Jan Malefijt en in het oosten door de Graaflijkheids Domeinen. Tevens worden nog twee stukken weiland verkocht, die liggen beoosten de boomgaard van de hofstede, in het noorden begrensd door de laan van de hofstede, in het oosten door de erf pacht- of Molenduinen, in het zuiden door de bezittingen van Ger- rit Hoofman en voor een deel door de hofstede en dus in het westen door de boomgaard van de hofstede. Voor het geheel wordt 3000 gulden betaald.1'' 12

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2002 | | pagina 14