Afb. 6: De hofstede Velserend rond 1729. Hendrik de Leth. A VK. Haarlem, Atlas Velsen topografische prentencollectie. Op 24 maart 1734 volgt de verkoop van de hofstede aan Pierre d' Escorbiae Escuyer de S' Gème voor 1000 gulden. Op de hofstede staan dan een huis, een stal, een koetshuis en een tuinmanswoning. Tevens omvat de hofstede een boomgaard en een laan. Benoorden de laan wordt de hofstede begrensd door de bezit tingen van Frederik Berewout (de hiervoor genoemde boerderij) en de 'Graaflijkheits' Domeinen van Brederode, in het oosten door de laan, en de erfpacht- of Molenduinen met de boomgaard van Fre derik Berewout (in de akte betreffende de verkoop van de boerde rij wordt hier weiland vermeld, hierop zal de boomgaard gestaan hebben), in het zuiden door de bezittingen van Gerrit Floofman en 13 T ^KLZEtt-MSD. Ctett t/e PAitSitnce du Stes/r et^ tf'"'//Trrt Graa/2and aneten AcAevtn ft C"onset22er it? At y/22e Amsterdamse reaardant vers At Git/son de JJrederoae. T>. de ZustpAaetze van den SAT"en-Aft ('Y/'t'f/ ScAepen en Jtaed Gee Stad Amsterdam 'ens over Jjrederode aen te zten

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2002 | | pagina 15