29 AVK. Haarlem, atlas Velsen. 30 Wim Post, Buitenplaatsen van Bloe- mendaal, Haarlem 1992 biz. 23 t/m 164. Het landschap rond Velserend in het begin van de 19e eeuw Aan de Bergweg bij het gebouw van het voormalig sanatorium onder aan de Brederodeberg, treffen we een restant aan van een duinrel. Op een figuratieve kaart uit 1823 zien we, dat een zijtak van de Brederodebeek bij deze duinrel ontspringt, van daar loopt de beek door het gebied van de hofstede Meer en Berg en de boerderij Bloemendaals Begin, om bij de zuidgrens van Vel serend uit te monden in de Brederodebeek. Het is niet bekend, wanneer de duinrel ontstaan of gegraven is. Deze duinrel zal voor watertoevoer gezorgd hebben naar de blekerij Bloemendaals Begin en voorheen ook naar de blekerij Meer en Berg. De rel liep via een heul (duiker) onder de Bergweg door. Op de figuratieve kaart wordt vermeld, dat het om een gedamde heul gaat. Over deze dam loopt de Buijrweg (Bergweg).29 Niet alleen de waterhuishouding wijzigde, maar ook de stoffe ring van het landschap veranderde sterk. Rond de hofstede Velserend waren andere hofsteden ont staan: hofstede Meer en Berg (vanouds de blekerij Cloeekendael), die ten zuiden van Bloemendaals Begin ligt; de hofstede Jachtlust, die deels ten noorden van Velserend gesitueerd is en als laatste de hofstede Valckenburg - later Rust na Onrust genoemd - die ten oosten van Velserend lag. De vorming van de hofsteden zorgde er voor, dat het landschap rondom Velserend aan het begin van de 19e eeuw bebost (aangelegd door de eigenaren van de hofsteden) was. Ook de Molenduinen en de randen van de duinen van ouds de Wildernis genoemd werden steeds meer bebost. De rand van de duinen bij Velserend werd bebost door de aanleg van een sterren bos (d.i. een bos met lanen, die vanuit een punt stervormig uit waaieren) op de hofstede Jachtlust. De meren ten zuiden van Velserend werden in vorm gewijzigd en deels opgenomen in de tuinaanleg op de hofsteden. De moerassen waren dichtgestoven of gedempt en omgevormd tot bruikbare grond. Alleen bij het meertje van Caprera rest nog een stukje moeras. Ook het meer met het moeras, dat bij de huidi ge Lage Duin en Daalseweg ligt veranderde door de aanleg van de hofstede Duin en Daal. De hier gelegen blekerij werd gesloopt. Het moeras was dichtgestoven of werd gedempt en het meer werd later omgevormd tot een fraaie vijverpartij. Zo veranderde geleide lijk aan het landschap rond Velserend en het gebied, waar de Bre derodebeek ontstond.30 Tezamen met de aanwezigheid van de romantisch aandoende ruïne van Brederode verkreeg het gebied rond Velserend een recreatieve waarde. 15

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2002 | | pagina 17