AJb. 7: De figuratieve kaart van de Brederodebeek, de heul en de landen die daar op afwa terden. A VK. Haarlem, atlas Velsen kaartencollectie. Velserend wordt een logement Jan ter Hofstede en Jacobus Boom houden de hofstede 6 jaar in bezit, op 6 november 1818 verkopen zij Velserend aan Boele Jans (bouwman) en zijn vrouw Geertrui Poelman. Bij de verkoop wordt het bezit als volgt omschreven: een gewezen hofstede van ouds genaamd Velserend met desselfs huizinge, stal- linge en erve gequoteerd no 41 voorts de gehele laan en het hout gewas daarop staand. En een partij bosch en teelland te samen 16

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2002 | | pagina 18