Bestuur Stichting Santpoort: E.D.W.M. Baron-Verhulst, voorzitter tel. (023)5382640 H. Visser, vice voorzitter tel. (023)5373617 Ch. Kruger, secretaris tel. (023)5379230 H. Kruger, penningmeester tel. (023)5376719 B.J. Oosterop, bestuurslid Ruimtelijke Ordening tel. (023)5375496 Secretariaat/correspondentie: Postbus 21 2080 AA Santpoort-Zuid Postgiro: 3606774 Omslagfoto: Uitspanning Velserend omstreeks 1900. De voormalige weg tussen de bomen wordt hier als terras gebruikt. Redactie: H. Visser Louise de Colignylaan 12 2082 BN Santpoort-Zuid H. Kruger Wüstelaan 97 2071 AE Santpoort-Noord Lay-out: J.H.C. Beelen Druk: Drukkerij Schmitz bv, Velsen-Noord Oplage: 400 exemplaren O Stichting Santpoort 2002 ISBN: 90-806374-2-4

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2002 | | pagina 2