de boerderij Bloemendaals Begin in bezit heeft." 33 AVK. Haarlem, Atlas Velsen minuut Tevens valt het op, dat de smalle stroken grond langs de beide zij- ^aart F-1- Nautz 1832. Tijdelijk in be den van de huidige Velserenderlaan nog steeds bij Velserend beho- waring bij RANI I. I laarlem, kadastra le leggers Velsen art. 87 en 175. ron 00 Brederodej Vl 78aal-285J285ai2»3o rr279 281a .285c. 73a. .280 277 276 278 276a 275a 275 Velserend in 1832 in bezit van Wijnand Jans, zoon van Boele Jans en Geertrui Poelman Afh. 8: De percelen die bij Velserend behoren in 1832. Naar de minuutkaart van F.J. Nautz, J. Morren 1998. Kopie van het origi neel: A VK. Haarlem, atlas Velsen kaartencollectie Bij publieke verkoop in oktober 1847 wordt Velserend door Jan Hendrik Marijt en Jacobus Johannes van den Berg, de erfge namen van Wijnand Jans, voor 7180 gulden verkocht aan Ja cobus Johannes Baale uit Zeeland, die getrouwd is met Petronella Johanna Nieman. De hofstede wordt dan omschreven als een he renhuis met schuur, stalling, erf, werf, tuin, bouw- en bosgronden. Een klein deel van deze hofstede ligt in de gemeente Bloemendaal. Jacobus Johannes zet het logement voort. Hij krijgt in 1857 een geschil met zijn buurman Jan Paulus Taunaij betreffende het 18

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2002 | | pagina 20