Zo mochten bochten in de Velserenderlaan ter hoogte van Vel- serend blijven bestaan. De Velserenderlaan liep voordien recht op de huidige Bergweg aan, en daardoor vlak langs het loge ment Velserend. Door het verleggen ontstond ruimte tussen het huis en de weg, we mogen aannemen, dat Johannes Jacobus dit deed ten gerieve van zijn gasten, zodat zij bij goed weer buiten voor het logement op een terras konden gaan zitten met vrij uit zicht op de ruïne van Brederode. In 1860 wordt een paardenstal op de hofstede gebouwd.35 Over de relatie met de ruïne van Brederode is nog het volgende be kend. Na afloop van het pachtcontract voor het terrein van de ruïne van Brederode met pachter Van Hoorn in 1871 verwijderde deze al zijn opstallen ter plaatse. Ter bewaking van het nu verlaten com plex werd een rijksveldwachter aangesteld, die echter wegens plichtsverzuim al spoedig werd overgeplaatst. Daarna werd de heer J.J.Baale, eigenaar van de tegenover de ruïne gelegen uitspanning Velserend met het toezicht belast. Op Velserend was ook de vitri nekast met op het ruïneterrein gevonden voorwerpen onderge bracht. Nadat rond 1882 de donjon van het kasteel was gerestaureerd, verhuisde de expositie daarheen. In 1877 kwamen meer dan 15000 bezoekers de ruïne bezichtigen, waaronder de kei zer en keizerin van Brazilië. In 1878 bedroeg het aantal bezoekers zelfs meer dan 17000 personen.36 Ongetwijfeld bezochten velen van hen ook de uitspanning Velserend. Het verhaal verder oppakkend over Velserend en haar bewoners weten we dat de oudste dochter van het echtpaar Baale, Maria, met Johannes (Jan) Eden trouwt. Uit dit huwelijk komt een zoon voort die Jaap genoemd wordt. Zijn volledige naam is Jacobus Johannes. Maria overlijdt op 2 november 1873,14 dagen na de geboorte van haar zoon, op 24-jarige leeftijd. Jaap wordt hierna op Velserend grootgebracht door zijn grootmoeder. Na haar overlijden wordt de verzorging voortgezet door zijn tante Jacoba Johanna Baale (zuster van bovengenoemde Maria),die getrouwd is met Albert van den Berg. Jaap Eden wordt een internationaal beroemd schaatsenrijder en wielrenner. Jacobus Johannes Baale overlijdt op 20 december 1879. De hofste de gaat over naar zijn weduwe, Jan Eden en zijn zoon Jacobus Jo hannes (Jaap) Eden. De zwager van Jan, Albert van den Berg, gaat als zetbaas werken in het logement Velserend. In 1890 is Velse rend in het bezit van Leonardus Marinus Baale, die rijkstelegrafist is en in Haarlem woont, en Jan Eden,die gymnastiekleraar is aan de Rijks Hogere Burgerschool in Groningen. Leonardus Marinus is voogd over de minderjarige kinderen van Jacobus Johannes. Wilhelmus Franciscus van Hooff, kleerbleker in Bloemendaal, koopt in 1890 voor zijn lastgever Jan Eden Velserend voor 9200 gulden van de overige eigenaren. Hierbij is Albert van den Berg de gemachtigde van Jan Eden. In 1898 en 1899 wordt het logement uitgebreid.' 35 RANH. Haarlem, kadastrale leggers Velsen art. 87. 36 J.H.Verhoog, Onvoltooide roem, Ber gen 1997 blz. 547; 558; 559; 561 en 562. 37 AVK. Haarlem, atlas Velsen, notities achter op de foto's van Albert van den Berg, Jacoba Johanna Baale, Jacobus Johannes Baale en Petronella Johanna Nieman. Notarieel archief Velsen, inv. 127 akte 67. RANH. Haarlem, kadastrale leggers Velsen art. 1620 S. Rolle, Gisteren haast onherkenbaar, IJmuiden 1982 blz. 36 en 37 20

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2002 | | pagina 22