BB UUR Als we oude foto's vergelijken met de afbeelding uit 1729, zien we dat het oude herenhuis aan de oostzijde is ingekort en dat er aan deze zijde een restaurant met een glazen serre aange bouwd is. Op de bovenverdieping zijn hotelkamers gesitueerd. Afb. 9: Velserend in 1905, rechts het ingekorte herenhuis, dat als logement diende. Links het later aangebouwde hotel. A VK. Haarlem, Atlas Velsen topografische prentencollectie. AJb. 10: De jachtkamer in het voormalige herenhuis. AVK. Haarlem, atlas Vel sen topografische pren tencollectie nr. 54-50243. 21 ■UiUN

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2002 | | pagina 23