AJb. 11: Velserend aan de achterzijde, links het ingekorte herenhuis met daarin het poortje met het jaartal 1638. AVK. Haarlem, Atlas Velsen topografische prent encollectie. Op 4 januari 1916 verkoopt Jan Eden Velserend voor 27500 gulden aan de zetbaas Albert van den Berg. Het wordt dan omschreven als Hotel Velserend met gebouwen en landerijen. Albert exploiteert Velserend tot 1921. In dit jaar komt Velserend in bezit van de n.v. Maatschappij tot Exploitatie van Onroerend Goed Haemstede te Amsterdam, die het in hetzelfde jaar doorver koopt aan Anton Meyer, een hotelhouder uit Haarlem. Deze doet Velserend in 1931 over aan de n.v. Aannemings-en Adminstratie Maatschappij Stapoel te Amsterdam, die in 1931 en 1932 een ver bouwing aan het logement laat uitvoeren. 38 RANH. Haarlem, kadastrale leggers Velsen art. 3293, 3776, 3852 en 5316. AVK. Haarlem, Notarieel archief Vel sen, inv. nr. 198, repertorium op de pro tocollen. In de nacht van 17 op 18 augustus 1933 wordt het restant van het oude herenhuis Velserend grotendeels door brand verwoest. In de IJmuider Courant van vrijdag 18 augustus wordt uitgebreid verslag gedaan van de brand. Santpoort Brand in Hotel Velserend te Santpoort. Bovenverdieping vernield. Beneden veel waterschade. 22

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2002 | | pagina 24