Afb. 12: Het deels afgebrande herenhuis Velserend, rechts is nog net wat te zien van het hotelgedeelte. A VK. Haarlem, Atlas Velsen topografische prentencollectie. Het arrest duurde enkele dagen, want op 24 augustus meldt de 4, AVK. Haarlem, courantenarchief IJmui- krant: der courant. Santpoort. De brand in Velserend. De eigenaar op vrije voeten. Naar wij vernemen is de heer W, de eigenaar van hotel Velserend waar onlangs brand is uitgebroken, die zoals men weet, als ver dacht van brandstichting op last van de justitie in hegtenis was ge nomen inmiddels op vrije voeten gesteld.41 Wie met de heer W. bedoeld wordt is niet duidelijk, hij zet de exploitatie van het hotel voort tot 1936. De restanten van het herenhuis worden gesloopt. Het poortje met het jaartal 1638 24

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2002 | | pagina 26