42 S. Rolle, Gisteren haast onherkenbaar, IJmuiden 1982 blz. 36 en 37. RANH. Haarlem, kadastrale leggers Velsen art. 3316. is bewaard gebleven en wordt verkocht aan een opkoper of anti quair te Amsterdam. Deze verkoopt het poortje aan de heer F.N. Lizé uit Amsterdam, die het laat opnemen in zijn nieuwe villa aan de Vredelaan 25 te Laren. Hier is het poortje nog steeds te bewon deren. Afb. 13: Het poortje in de villa aan de Vredelaan te Laren. FotoJ. Morren In 1935 vindt er herbouw plaats op de plek van het afgebrande herenhuis. In dit gedeelte is nu de keuken ondergebracht van het restaurant Brederode. Of hierbij gebruik is gemaakt van de fun datie van het oude herenhuis is niet bekend. Mogelijk is bij de verbouwing van het niet aangetaste deel het schuine dak boven het hotel vervangen door een plat dak en de glazen serre door een ser re met een plat gesloten dak. Na 1936 kent Velserend nog een aantal opvolgende eigenaren, waarvan Rudolf Jacques van Deursen één van de bekendste is geweest. In 1937 wordt op een deel van Velserend het natuurbad Velserend gesticht waaraan vele Santpoorters en andere Velsenaren goede herinneringen (zoals bij juffrouw Rina aan de hengel) zullen bewa ren.42 Maar ook dit is inmiddels verleden tijd, het zwembad is ge sloten en wacht, evenals het ook gesloten restaurant Brederode, op sloop om plaats te maken voor een nieuwe bestemming. Het is te hopen, dat bij de plannen hiervoor rekening zal worden 25

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2002 | | pagina 27