Theo Nieuwenhuizen van de Archeologische Werkgroep Haarlem die veel archeologische waarnemingen en onderzoek doet in de ge meente Bloemendaal. Piet Twuijver, beheerder van het recentelijk gesloten museum Meer en Berg, Psychiatrisch Ziekenhuis Amsterdam. Nb. de muse umcollectie wordt naar een Haarlems museum verplaatst. Bijlage 1 De tekst onder afbeelding van de plattegrond (zie afbeelding 2) van het kasteel Brederode 1499. Waerachtich abconterrfeijtsel van die Wuerragien van Sivaerst Burghe off Grontteijkkeningen van die Aide Stamme Huuse, van die Adelste van HOLLANT/ dat fund die Vrome Grae- ve van BREDERHODE/ ghelick si mett Sorghe ghemaeld werde, Anno domini Cl CC I by Hieronumus Paep tot Velse voer Ro gier Haer hem/ t te vuer ende te swairt struierde ente barnede tot ten grund/ op Grave van Loon zijn name/ Wair dit met verwen schoen geconterrfeijst ist/ voer die Eerwardigen Vader der Johan van Leijden/ prioer der oerde onser LIEVE VROUWE brue deren doer Comelis ootmoedigh broeder int Carmeliten Convent te Hair- lem/ ir Ons Heere CIO CCCC1C I die Capelle. II die voerhoeve. III die tolle. IIII die voerpoirt. V dat endhout. VI traptoeme. VII tot Velse. VIII landsteene. Villi die kouck(e). X schepen dune schapenduinen). XI sivaertstoerne. XII die kampe daer roelant staet. XIII die kinhem ofte die rhine. XIIII tietburgestoerne. XV wege na Sinte Aelbersberghe. XVI die waecktoeme. XVII water uit die dune ghekhome. XVIII bidtkaste. XVIIII wege na Santpoert. XX die hal hier sit die hoghe roede. XXI wege na brederhoesberghe. 27

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2002 | | pagina 29