Aan de voet van de jonge duinen loopt nog altijd het oude traé van de Berg weg. De middeleeuwse Heereweg is hier nog steeds herkenbaar. een flauwe bocht naar het oosten verlegd, zodat er voldoende ruimte gecreëerd werd voor de bouw van het carré met de afde- lingstuinen. De rij beuken aan de westzijde van een nog bestaand natuurlijk duintje (deel van de Molenduinen) herinnert aan de oor spronkelijke loop van de vroegere heereweg. De oude heereweg, die vlak langs het oude gebouw liep, is dus nog duidelijk herken baar aan het duintje en de bomenrij. De toegangsweg naar Valckenburch later genaamd Rust van OnrustEen andere oude weg is de eikenlaan van de voorma lige algemene begraafplaats. Deze kaarsrechte laan liep door tot de 18dc eeuwse tuinmanswoning van het landgoed Valcken- 36

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2002 | | pagina 38