De voormalige toegangsweg van Bloe- mendaalsbegin kwam uit op de vroege re Heereweg (de tegenwoordige Brederoodseweg). Het huidige voetpad is over de oude weg heen gelegd. renberg II - nu nabij de Evertskliniek - staat nog een rijtje van zes 'Hollandse linden'. Het huidige zitbankje nabij de klokkentoren aan de nieuw aange legde weg rondom het paviljoen 'de Meerlanden' staat midden op het vroegere pad. In dit deel van het park kunnen de vroegere pa den langs en tussen de lindebomen redelijk eenvoudig hersteld worden, waardoor de glooiende lijnen van het park beter tot hun recht zullen komen. De beukenlaan en de daarop aansluitende eikenlaan: De Beu kenlaan dateert vermoedelijk al uit de tijd (vóór 1585), toen de hofstede gesticht werd. Op een kaart van 1683 is deze bo- 38

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2002 | | pagina 40