baarheid en vormen als het ware een eigen landschap met grote esthetische en ecologische kwaliteiten.10 Lanen en lanenstelsels vormen een zeer belangrijk structuurdra- gend aspect van de buitenplaatsen of landgoederen. De beplanting, bruggetjes, hekken en waterpartijen vormen te samen met het land huis (hofstede), koetshuis, tuin en park een visueel onafscheidelijk geheel. Het landgoed Meer en Berg is zelfs onlosmakelijk verbon den met de oudste psychiatrische inrichting van Nederland, die be kend stond als het Krankzinnigengesticht Meerenberg. De historie, schoonheid en natuur van het gebied zijn van boven regionaal be lang. Bijna nergens in Nederland is binnen zo'n kleine ruimte, zo veel aan waarden aanwezig. Het is van groot belang deze waarden te behouden en waar nodig te versterken. Bert J. Oosterop 42

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2002 | | pagina 44