DE HOFSTEDE VELSEREND Bronvermelding 1 Gemeentearchief Bloemendaal, het orgineel van het kaartboek door Adraen Ockersz, portefeuille A, f8. 2 Archief openbare werken en milieu gemeente Bloemendaal, kaart van de gemeente Bloemendaal waarin de het kaartboek door Adraen Ockersz is ge reconstrueerd, C.H. Lebeau 1983. Inleiding De hofstede (buitenplaats) Velserend heeft gelegen ten zuiden van het kasteel Brederode in Santpoort aan de huidige Velse- renderlaan. Aanvankelijk droeg de hofstede de naam Huis te Loo. Eeuwenlang is de naam Velserend verbonden geweest aan deze plaats, als laatste aan het natuurzwembad Velserend, dat aan gelegd is op de plaats van de voormalige hofstede. Door de ophef fing en sloop van het zwembad dreigt de naam Velserend voor dit gebied te verdwijnen. Alleen de naam Velserenderlaan zal nog een herinnering blijven vormen aan deze hofstede. Voor de plaats van het zwembad bestaan nieuwbouwplannen, evenals voor het terrein van het voormalig Provinciaal Ziekenhuis Meer en Berg, dat in het Zuiden aangrenzend aan Velserend op Bloemendaals grondgebied is gelegen. Andere belangrijke historische objecten in dit gebied zijn de eeuwenoude Brederodebeek en de Bergweg, die respectie velijk ten oosten en westen langs Velserend lopen. In deze uitgave van de Zandpoort willen wij u de geschiedenis van de hofstede Velserend, de Brederodebeek, de Bergweg en hun naaste omge ving uitgebreid vertellen om het historisch belang van dit gebied nader onder uw aandacht te brengen. Het landschap in de Middeleeuwen en in de 16e eeuw Voordat we ingaan op de stichting van de hofstede Velserend bespreken we eerst het landschap en de wegen in de Middel eeuwen en de 16e eeuw rond de latere hofstede Huis te Loo of Velserend. Eén van de oudste gegevens over dit gebied vinden we in het 'Kaartboek van alle lage en hoge landen van Aelberts- berg (nu Bloemendaal), Overveen en Vogelenzang' uit 1599 door de landmeter Adriaan Ockersz.' Hierin wordt vermeld dat Jacob Janszoon Schuijt bezittingen had bij Brederode, namelijk het stuk land waar later de hofstede Velserend gesticht zou worden. Tevens vertelt dit kaartboek veel over de ongeving rond deze plek. We zien een reeks van meren en moerassen langs de duinrand. Dit zijn achtereenvolgens van uit het zuiden gezien het meertje en moeras aan de huidige Lage Duin en Daalseweg, het meertje met moeras dat nu de naam Meertje van Caprera draagt, een moeras dat ten westen van het oude hoofdgebouw van het Provinciaal Ziekenhuis heeft gelegen en een meer met moeras, waar de vijver in het park van het Provinciaal Ziekenhuis een restant van is. Dit laatst ge noemde meer met moeras wordt op een kaart uit het begin van de 17e eeuw vermeld als het meer van Brederode.2 Daar deze reeks 3

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2002 | | pagina 5