waterstroom vormde, die in de Middeleeuwen de naam de "Kin- hem" of de "Rhine" had en later bekend zou worden als de Bre- derodebeek. Deze waterstroom voorzag de slotgracht van kasteel Brederode van water en stroomde via het steeds lager wordende land ten westen en noorden van Santpoort naar het toen nog jonge Wijkermeer. Afb. 2: De plattegrond van kasteel Brederode uit 1491, naar een tekening uit 1202. XIII: die kinhem ofte die rhine XVII: water uit die dune ghekhome De volledige tekst onder de afbeelding staat op bijlage I. Origineel: perkamenten kaart in de collectie van de Kon. Bibliotheek in Den Haag. Inv. nr. 128 D 32. 5 Jcxtrit

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2002 | | pagina 7