Spaarnberg de lustplaats van Adriaan van der Hoop. P.J.Lutgers 1837-1844, Gezich ten in de omstreken van Haarlem. De koper Adriaan van der Hoop is een rijk koopman en bankier uit Amsterdam en laat in deze tijd de grote en riante buiten plaats Spaarnberg aanleggen op een voormalige blekerij aan de huidige Wüstelaan in Santpoort. Deze buitenplaats met overbos is ontworpen door de bekende architect Jan David Zocher jr. Van der Hoop is een groot liefhebber van paarden. In het overbos van de buitenplaats wordt een harddraversbaan aangelegd voor wed strijden. Adriaan ziet kennelijk veel in het koetshuis met de stal ling voor tien paarden dat aan de Achter- of Dijkstraat staat. In augustus 1833 laat hij het koetshuis afbreken en het materiaal overbrengen naar zijn nieuwe buiten in Santpoort. Het materiaal zal per schip via het Spaame, de Jan Gijsenvaart, de Delft en de vaart van de Delft naar Spaarnberg, naar het hart van de buiten plaats getransporteerd zijn. Hier wordt het koetshuis met zijn stal ling weer opgebouwd. Ook de eerste steen die in 1796 is gelegd, wordt weer aangebracht. Naast deze steen laat Adriaan een tweede steen inmetselen met de tekst: En is door A van der Hoop in au gustus 1833 herwaarts overgebracht. In 1834 verkoopt Adriaan het huis van Keetje aan Guillaume Desiré Poelman. Deze miste het gesloopte koetshuis en koopt in 1835 een perceel aan waar hij een nieuw koetshuis laat bouwen. In 1841 verkoopt hij het huis aan de Hollansche-Maatschappij der Wetenschappen die het huis nog steeds bezit. 18 Spaarnberg met zijn koetshuis komt na het overlijden van Adri aan van der Hoop in bezit van zijn weduwe Dieuwke Fontein. Na het overlijden van Dieuwke gaat Spaarnberg naar haar klein dochter die een kind is van haar dochter uit haar eerste huwe lijk. De kleindochter is de baronesse Olga Emma Alexandra Eleo- nora Von Gotsch. Zij is getrouwd met de Amsterdamse koopman Justus Rudolf Wüste. Ook zij gebruiken het koetshuis voor de stal ling van hun paarden en koetsen. De harddraversbaan in het over bos wordt niet meer gebruikt door de families die wonen op Spaarnberg. Wel wordt de baan nog gebruikt door de Harddrave rijvereniging van Santpoort voor de kortebaandraverij. De harddraversbaan circa 1930. AVK. Haarlem, Atlas Velsen. Nu ligt op hetzelfde tracé de Harddraverslaan in de villawijk het Philipspark dat in de jaren dertig van de vorige eeuw in het overbos wordt gebouwd. Via de familie Van der Niepoort komt Spaarnberg in 1949 in bezit van de Sint Charles Stichting der Witte Paters van Kardinaal Lavigerie. De paters willen het heren huis op Spaarnberg verbouwen tot een internaat voor gymnasiaal onderwijs. Door een jammerlijke fout van de architect die het ver bouwingsplan ontwerpt, moet halverwege de verbouwing besloten worden tot sloop van het herenhuis en wordt er een nieuw internaat gebouwd dat de naam Lavigerie College krijgt. Rond 1955 mocht ik als scholier het koetshuis bezoeken om een verzameling Afri kaanse voorwerpen te bezichtigen die de Witte paters meebrachten uit Afrika. Maatschappelijke ontwikkelingen leiden ertoe dat het 19

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2003 | | pagina 11