Het koetshuis in 1987. Foto J. Morren. college moet sluiten. Spaamberg wordt in 1985 verkocht aan een projectontwikkelaar die het collegegebouw laat slopen. Op de plaats waar het herenhuis heeft gestaan wordt een appartementen complex gebouwd dat in 1993 gereed komt. In 1987 komt het koetshuis in bezit van de Haarlemse industrieel N. Snoek. Tussen 1988 en 1993 wordt het koetshuis verbouwd tot een ri ant woonhuis. Bij het nieuwe ontwerp is het historische aan zien van het koetshuis helaas geheel verloren gegaan. In de gevel zijn de eerste steen en de steen aangebracht door Adriaan van der Hoop weer ingemetseld. De heer Snoek heeft hier een ei gen steen aan toegevoegd ter herinnering aan de verbouwing. Zo is in de gevel van het voormalige koetshuis in kort bestek de geschie denis te lezen van een koetshuis dat ooit verhuisde van Haarlem naar Santpoort J. Morren Bronvermelding - K.C. van der Ende en anderen, Bewoningsgeschiedenis en restauratie Hodsonhuis, Bussum 2001. - F.E. van Hekelen en anderen, Uit de Polder Jannezand, twee eeuwen familiegeschiedenis 1805-2001, Amsterdam 2000. - A. Labrie, familiearchief Van Styrum, Haarlem 1981. 20 Het voormalige koetshuis na de verbouwing. Foto J. Morren. J. Morren, Kastelen en Buitenplaatsen in Velsen, deel 1 Santpoort, Huizen 2002. Archiefdienst voor Kennemerland te Haarlem, Oudnotarieel inv. nr. 1735 akte 230. Rijksarchief in Noord-Holland te Haarlem, kadasterkaart Haarlem sec tie D 1 en de Kadastrale Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel voor Haarlem. 21

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2003 | | pagina 12