Een verborgen stukje historie Tijdens een lezing over het landgoed Spaarnberg in de biblio theek te Santpoort,maakte een bewoonster van de Laurillard- laan in Santpoort-Zuid mij erop attent dat in de achtertuin van haar woning een hek en een stuk muur staan. Het hek en de muur zijn van oudere datum dan de woning waarin zij woont. Zij vroeg of dit vroeger bij Spaarnberg behoorde. Ik vertelde haar dat het hier kon gaan om een hek en de ommuring van de moestuin en de broeierij in het overbos van Spaarnberg. Ik werd uitgenodigd voor een bezoek om dit verborgen stukje historie te bekijken en trof in de achtertuin een metalen spijlen hek aan dat geflankeerd wordt door twee zwaar uitgevoerde gemetselde stenen hekpalen die staan tussen twee muren die een hoek vormen. Het geheel ligt binnen de locatie van de voormalige moestuin en broeierij van Spaarnberg. De moestuin en broeierij bestonden uit een aantal kassen en broei bakken waarin groente, fruit en bloemen geteeld werden. Ze wer den met schuur en tuinmanswoning in 1890 gesticht door het echtpaar Wüste, de toenmalige eigenaars van Spaarnberg. De tuinmanswoning bij de voormalige moestuin en broeierij van Spaarnberg. Foto J. Morren 2002. Illustratie op de volgende bladzijde: Spaarnberg in 1909, links in het overbos bij de spoorlijn de moes tuin, broeierij en tuinmanswoning. J. Morren, naar de ontwerptekening door tuinarchitect L.A. Springer en de topografische kaart uit 1892. 22

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2003 | | pagina 13