Rietveld in Santpoort Wie op de Harddraverslaan in Santpoort-Zuid wandelt, zal er wellicht achteloos voorbij lopen... Het huis op nr. 60 valt ook niet erg op. Maar wie weet dat dit huis ontworpen is door een van de belangrijkste Nederlandse architecten, Gerrit Riet veld (1888-1964), blijft toch even stil staan om te ontdekken wat het bijzondere van deze villa is. Lieke Baron en ik mochten het huis bezichtigen en een gesprek hebben met een paar bijzondere bewoners, mevrouw en de heer Dora en Wouter Mees. Voordat ik het verhaal van de heer en mevrouw Mees vertel: eerst iets over de beroemde architect. Gerrit Rietveld is begonnen als meubelmaker. Toen hij elf jaar was, werd hij leerling in de werkplaats van zijn vader. Hij is gedurende zijn hele loopbaan als scheppend kunstenaar altijd een ambachtsman gebleven. Replica's van zijn rood-blauwe stoel zijn nog steeds te koop. Op twintigjarige leeftijd ging hij een avondcursus architectuur volgen, later ook dagcursussen. Geleide lijk is zijn meubelmakerij veranderd tot architectenbureau. Zijn eerste huis, het Schröderhuis, thans museum, werd in 1924 opgele verd. Het is te vinden op de Prins Hendriklaan 50, Utrecht. Me vrouw Schroder kende hem al tien jaar als meubelmaker en in 1921 had hij een verbouwing aan haar huis uitgevoerd. Nu vroeg zij hem een huis voor haar en haar drie kinderen te ontwerpen. Rietveld was ervan overtuigd dat architectuur soberheid moest uitstralen: hij had een voorkeur voor geometrische, niet sym metrische vormen. Het stalen H-profiel heeft vanaf het begin een belangrijke plaats in zijn werk ingenomen.Hij baseerde zich op constructieve en functionalistische principes, reden waarom deze stroming genoemd werd: het Nieuwe Zakelijke Bouwen. Volgens het functionalisme ontlenen de dingen hun schoonheid in de eerste plaats aan hun doelmatigheid, de vorm ervan moet aangepast zijn aan hun functie. Wie een goede indruk wil krijgen van Rietvelds opvattingen, moet eens gaan kijken in het o.a. door hem ontworpen dorp Nagele in de Noordoostpolder. Het licht speelde bij hem een belangrijke rol. Zo hield hij bij de situering in het landschap zorgvuldig rekening met de lichtin val. Hij gebruikte soms een grote houten lijst om het uitzicht uit de toekomstige vensters te beoordelen. Door reflecterende vlak ken en plafonds met matglazen delen wordt het daglicht door de huizen geleid. Sommige aannemers hadden moeite met zijn onor thodoxe constructies. Rietveld kwam soms op de bouw om zijn ideeën uit te leggen en pakte dan gereedschap om iets voor te doen of gewoon mee te helpen. Dat deed hij ook in Santpoort door zelf 26 Voorzijde van Syrinx met het door Rietveld zelf in blauw afgewerkte portiek. Foto A. Den Dikken 2003. het vierkante betonnen portiek af te werken door er blauwe verf aan te brengen. In de tweede helft van de jaren twintig kreeg hij nauwelijks op drachten en ondersteunde mevrouw Schroder regelmatig finan cieel zijn gezin. Vanaf de dertiger jaren ging het beter. Hij ontwierp en bouwde huizen en winkels, maar ook meubels, o.a. voor de firma Metz Co. Door zijn anti-Duitse houding mocht hij in de oorlogsjaren niet bouwen; na 1945 kreeg hij geleidelijk weer opdrachten. Rietveld is in zijn streven naar rigoureuze vernieuwing van de architectuur altijd consequent zijn eigen weg gegaan en heeft zich hier niet laten afbrengen door kritiek of miskenning. Hij was niet afhankelijk van officiële erkenning. Pas in de jaren '50 kwamen er veel, ook grote opdrachten binnen (bv. Het Van Goghmuseum). Het bureau Rietveld-Van Dillen-Van Tricht werd opgericht. Hij werd een gevierd architect, wat blijkt uit een aan hem uitgereikt eredoctoraat in 1964 aan de T.U. te Delft. 27

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2003 | | pagina 15