Deel van de zitkamer en de originele open keuken met meubels van de bekende meubelontwerper Martin Visser Foto A. Den Dikken 2003. en was stagiaire bij Rietveld; zij heeft de keuken ontworpen. Nu, 45 jaar later, oogt die nog steeds eigentijds. Door de grote glazen schuifwanden hebben we een prachtig uit zicht op het grote grasveld met oude eiken en het bos. De ra men zijn niet onderverdeeld en er zijn geen vensterbanken zodat niets het uitzicht kan belemmeren. Het echtpaar Mees er vaart het wonen hier als een dagelijks genot ondanks enkele min punten. Bewoners van Rietveldhuizen zoeken soms contact met elkaar omdat ze met dezelfde problemen te maken hebben. De hui zen van Rietveld vergen namelijk veel onderhoud, ze zijn kwets baar: bv. het staal van de H-profielen corrodeert snel zodat de houten kozijnen aangetast worden en gaan rotten. Rietveld deed daar niet moeilijk over want kozijnen kun je vernieuwen. Hij ging ervan uit dat alles wat hij bouwde zeer tijdelijk was. Perfectie pas te dan ook niet in zijn beeld van de betrekkelijkheid van het men selijke bestaan. De slaapkamers vallen op door hun kleine afmetingen. Riet veld schonk daar veel minder aandacht aan. Hij hield als am bachtsman van soberheid en functionaliteit: in een slaapkamer slaap je alleen maar! Ook de keuken zou niet zo groot geweest zijn, als Van Dantzig en Dora Mees daar niet op aange drongen hadden. De vorm van dit huis is duidelijk en helder en er zijn geen de tails die het totaalbeeld van licht en ruimte kunnen vertroebe len. Lijstjes langs plafonds, plinten, lambrizeringen, omlijstingen van kozijnen, enz. komen, zoals steeds bij Rietveld, ook hier niet voor. Rietveld hield met het ontwerpen van een huis rekening met de situering in het landschap. Hij vond, zoals eerder gezegd, het zicht van uit het huis belangrijk. De buitenwereld beleef je volgens hem van binnen uit: schaduwgevende luifels ontbreken aan zijn huizen. De vormgeving zelf werd niet beinvloed door de omgeving, vormt er hier zelfs een contrast mee: ook dit huis be staat voornamelijk uit geometrische vormen, als gevolg van aan de achterkant duidelijk zichtbare H-profielen van het staalskelet ter wijl de tuin sterk glooiend is. In het eerder genoemde Nagele is dat anders. Het architectencollectief o.l.v. Rietveld had felle kritiek op de dorpen die werden gebouwd in de nieuwe polders. Dat waren maar Oudhollandse dorpen in een kunstmatige omgeving, een "vooze idylle". Nagele moest een modem dorp worden, strak en vlak als de dijken en de polders. Alle huizen kregen een plat dak (waar nog steeds niets aan veranderd mag worden!), de straten vormden vierkante hofjes zodat het dorp een blokvormige opzet kreeg. Naar mijn mening heeft Rietveld ook hier zijn architectuur niet aangepast aan het landschap maar kwam het landschap juist wonderwel overeen met zijn architectonische ideeën! We hebben een prachtig huis gezien dat zijn aantrekkelijkhe den aan de voorbijganger op de Harddraverslaan niet duide lijk toont. Pas als je de binnenruimte en de achterzijde bekeken hebt, ervaar je de bijzondere schoonheid ervan. Het was voor ons een groot genoegen met de heer en mevrouw Mees en hun huis kennis gemaakt te hebben. Pim Boer (met dank aan Lieke Baron en Dora Mees) CULTUURHISTORISCHE ACHTERGROND AMSTERDAMSE SCHOOL Na de Eerste Wereldoorlog was de woningnood groot en gemeen ten lieten veel woningen bouwen, vooral in het uitbreidingsplan Amsterdam-Zuid van Berlage. Kenmerkend zijn de levendige ge- 31 30

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2003 | | pagina 17