Een koetshuis dat verhuisde van Haarlem naar Santpoort De boerderij heeft in de 19e eeuw grote veranderingen onder gaan. Tegen het deel dat bekend is uit de 18e eeuw en moge lijk uit de 17e eeuw dateert, wordt in het eind van de 18e of in het begin van de 19e eeuw aan de voorzijde een herenhuisgedeelte gebouwd. In de 19e eeuw wordt de boerderij aan de achterzijde fors uitgebreid met het gedeelte waarop de dwarskappen zijn ge bouwd. Opgemerkt moet worden dat dit in het kadaster van na 1832 niet is vermeld. Als laatste wordt, zoals eerder verteld, het houten herenhuis vervangen door stenen huis dat niet past bij het overige gedeelte van de boerderij.32 Ondanks deze storende aan bouw blijft het totaal van de boerderij een fraai geheel en is zeker een goede bescherming waard als voorbeeld van een boerderij waarin bouwstijlen zijn vertegenwoordigd uit diverse tijden. Te vens is deze boerderij nog een van de weinige boerderijen in Vel- sen die dateren uit oudere tijden. J. Morren Opmerking: De overgang van de hofstede Sinneveld van de erfgenamen van Abram Huijbertszoon naar Barbara Ooms binnen de korte periode tussen 1670 en 1672 geeft bij mij twijfel of het hier werkelijk om Sinneveld gaat. De weduwe van Abram heette Maritje Bossie, waar komt die geheel andere naam Ooms vandaan in zo'n korte tijd? Is dat de vrouw van een van de erfgenamen die plotseling is overleden? Bovendien was zij intussen ook weer overleden en had als erfgename Lonora Ooms. In relatie met de geschiedenis van de hofstede Stuijvesant (zie de Zandpoort, 1995) en het feit dat er in deze tijd geen andere dan deze twee hofsteden genoemd worden aan de Jan Gijsenvaart, ga ik er voorlopig van uit dat de overgang tussen 1670 en 1672 juist is weergegeven. Tot nu toe geven de archieven geen nadere informa tie. 32 Afgeleid uit afbeeldingen, kadastrale minuutplans, ondersteund door de be schrijvingen in: Joke van der Aar en Siebe Rolle, Sant poort twee dorpen in de schaduw van BrederodeHaarlem, 1991, blz. 76. Frans de Groot, Line Deinum en ande re, Culturele fietstocht in Santpoort "De Zandpoort", nr. 9 en 10, 1990 blz. 41 en 42 14 Het gebeurt niet vaak dat een koetshuis verhuist naar een ande re omgeving. Voor dit wat bijzondere verhaal gaan we terug naar het jaar 1794. In dit jaar laat de welgestelde jonkvrouwe Catharina Cornelia Hodson (bijgenaamd Keetje) een fraai huis bouwen aan de oostzijde van het Spaame tussen de Melk- en Gra- vestenebrug. Dit huis staat er nog steeds en staat bekend als het Hodsonhuis en is nog steeds een sieraad aan het Spaame. Het huis is ontworpen door de Amsterdamse stadsbouwmeester Abraham van der Hart. De eerste steen van het huis wordt gelegd op 19 juni door het vierjarig achternichtje en petekind van Keetje. Dit is Cor nelia Catharina van Styrum, de dochter van Jan van Styrum en Jo hanna Anna van Vollenhoven. Johanna Anna is een dochter van Jan en Helena Hodson en de beste vriendin van Keetje. Het huis heeft aan de achterzijde aan de Achter- of Dijkstraat een uitgang. Dit is nu de Spaamwouderstraat. Tegenover deze uitgang heeft Keetje in 1793 een stalling en koetshuis ge kocht. Ze voldoen niet aan haar wensen want zij laat ze afbreken. Het Hodsonhuis aan het Spaame. Foto J. Morren 2003. 15

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2003 | | pagina 9