-r~ m T vLci lu 3 V Lei L iig ^r 5 i_iL rcr A a-\ zet ieap - Afbeelding 14: De tekening van de fundering die toegeschreven wordt aan de woning op de Casteleinshofstede. J. Morren, naar de tekeningen en schetsen door de Archeologische Werkgroep Velsen 18 Afbeelding 15: De schets van de doorsnede van de fundering met daarin de resten van het keldergewelf. J. Morren, naar de schetsen door de Archeologische Werkgroep Velsen het oosten liep. Mogelijk is dit de muur van de stolp- schuur geweest. Bij het bouwkundig onderzoek door de heer de Jong is nog wat constructiewerk waargenomen van een oudere kap op de verdiepingen van nr. 83 en 87, die hij toeschreef aan een hooiberg of kapberg. Dit kan de kap van de oorspronkelijke stolpschuur geweest zijn, hieronder werd vroeger het hooi opgeslagen. De hoofd constructie van de dakkap is afgedekt met een dakbe schot van moderne houtplaten waardoor de dakpannen van binnen uit niet meer zichtbaar zijn. Oorspronkelijk zal er geen dakbeschot onder het dak aangebracht zijn. Jn de voorgevel zijn duidelijk verbouwingssporen te zien in de vorm van rollagen van vensters die in vroe ger tijd vergroot en verplaatst zijn. Het venster van de opkamer is oorspronkelijk kleiner geweest en het ven ster van de woonkamer is oorspronkelijk groter geweest. Op basis van de roedeverdeling zijn de vensters te date ren uit de periode 1780-1790. Jn de top van de gevel is een dichtgemetseld randlicht aanwezig. Dit randlicht zal vroeger gefunctioneerd hebben als ventilatieopening ten behoeve van de hooi- opslag op de zolder van het woongedeelte en de stolp schuur. Op de plaats van het venster op de zolderverdieping die nu de functie heeft van slaapka mer, zal oorspronkelijk een kozijn met luiken aange bracht zijn geweest voor de aanvoer van het hooi op de Afbeelding 16: De aanvulling op de sparrenkap, duidelijk is het verschil van bouwmateriaal te zien tussen de oorspronkelijke kapconstructie van sparrenstammen en de aanvulling van rechthoekige balken. Foto J. Morren 2004 19 6 Z -f t «V Boven. ÜA xich-fc. r i L i jf A i{(en ^orm^ili lp <n |«C> - i i S (>-L f ei»v vloer viIa Ka.^ttC' -t 11\ e rv i Ain. ztt v <J a een. trap I I s 0 cm o 0 c r*. kLe-iive steeet j«> 5t.K.iti a ie V-T cm—) Miridireii pLlit X treiLCw vin J-t n e A I 5" J J i S~ c m I 0 O o en* S O c m.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2004 | | pagina 11