1 A!s laatste de twee kapbergen voor de hooiopslag die in 1896/97 zijn gebouwd. De kapbergen hebben een schilddak dat gedekt is met Oudhollandse pannen. De hoofdconstructie van de kapbergen moet dringend ge restaureerd worden. Afbeelding 20: De top van de gevel met het rondlicht. Foto J. Morren 2004 Afbeelding 22: Het tongewelf van de kelder. Foto J. Morren 2004 Afbeelding 21: De restanten van het siermetselwerk boven de uitkraging. Foto J. Morren 2004 Middenduinerweg 89 £)eze woning met een koetshuis of stalgedeelte is mo gelijk gebouwd in de periode 1816-1832. Het pand is gedekt met een zadeldak en was oorspronkelijk een los staand gebouw. Gezien de uitvoering van de vensters en de roedeverdeling in de vaste bovenzijde van de ven sters zal dit type venster dateren uit de periode 1790-1825. In latere tijd zijn de roeden uit de schuifbare onderzijde van de vensters verwijderd. Het woongedeel te is verbonden met de naastliggende stal die gebouwd is in 1896/97. Onder de bedsteekasten bevindt zich een kelder. Omdat de woning met het koetshuisgedeelte één bedrijfsgeheel ging vormen met de stal mogen we ervan uitgaan dat het woongedeelte in 1896/97 is verbouwd. Het geheel is bepleisterd in een quasi-blokkenmotief. De bepleistering zal aangebracht zijn om verbouwings sporen weg te werken. Het zadeldak is gedekt met kruis- pannen. Het koetshuisgedeelte heeft ook dienst gedaan voor de stalling van vijf koeien. J)e veestal is in 1896/97 gebouwd ten behoeve van de schaalvergroting in de bedrijfsvoering. De stal heeft een flauw hellend zadeldak en is uitgevoerd in baksteen. In de zuidelijke kopgevel zijn vensters aangebracht met een kleine roede- verdeling. Vermoedelijk is dit oudere type venster geplaatst om dit aan te passen bij het type venster in de bijbehorende woning. De vensters in de bovenverdieping zijn van een type uit de bouwtijd van de stal. J-Jet staltype komt veel voor in Zuid-Holland en heeft een afgescheiden gedeelte, dat in het verleden dienst heeft gedaan als zuivelkamer. De gebouwdelen met het kadastraal perceelnummer 1294 die in 1872 en 1876 ge bouwd zijn, werden in 1896 gesloopt om plaats te ma ken voor de stal. De woning met het koetshuisgedeelte moet dringend gerestaureerd worden. Yen oosten van de veestal staat een langwerpige gepot- dekselde schuur. Het voorste of noordelijk gedeelte is het oudste deel dat rond 1870 gebouwd is. De stenen on derbouw bestaat uit metselwerk in lagen met koppen en strekken. Vermoedelijk is de schuur in 1896/97 in zui delijke richting verlengd. De stenen onderbouw van dit gedeelte bestaat uit metselwerk met enkel strekken. De schuur heeft een zadeldak dat gedekt is met gesmoorde holle pannen. De schuur moet dringend gerestaureerd worden. Kadastrale perceelnummers: in 1904 nr. 1783, in 1933 nr. 3547 J-Jet complex is een rijksmonument met uitzondering van de schuur die ten zuiden van het complex staat. 22 23

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2004 | | pagina 13