1 *'4 "r»«> ÊJfc r"% Kr> Afbeelding 23: De sporen van de doorbraak van de kelder naar de kelder van het perceel met huisnum mer 85 en de muur waarmee de doorbraak later is dichtgemaakt. Foto J. Morren 2004 Deze schuur staat in 1933 voor het eerst op een kadas tertekening weergegeven. Jan. Morren, 2004 Eigenaren van Middenduin verklaring der tekens: jaartallen tussen jaar in eigendom, niet noodzakelijk jaar van overgang E eigendomsovergang door vererving K idem door koop overleden x gehuwd met zr/zn/dr: resp. zuster, zoon en dochter (1586) Gijsbert Gijsz. Borren (1600) Adriaen van Duijfland 1664? E de heer Van der Nath 1666 E dr Colomba Agnes Nath K Johan Thilt (x 1648 Maria Reijnst) E zn Hendrik Thilt, 1673 (x Susanna van Afbeelding 24: Het luik naar de kelder. Foto J. Mor ren 2004 Vladeracker) zr Maria Thilt, voor 1718 (x Johan de Gierij) Maria Susanna Vladeracker (fam. van de vrouw van Hendrik Thilt) Jan Hendrick van Dam (x Johanna Catha- rina Fladeracker) echtgen. Johanna Catharina Fladeracker Christoffel Jan van Dam Gerard Deuts (of Deutz), 1759 echtgen. Ester Aagje van den Bemden Jan Cliquet Comelis Schuijt en Albert Mook Johannes Onderberg (alleen een stuk wei degrond) Nicolaas de Wit (de opstallen met overige grond) Maria Johanna Grangé de NeufVille, 1812 J.G. van der Meulen J.P. Thaunay, 1859 echtgen. Anna Maria Kammeijer en ov. erfgenamen 1673 E (1718) E (1732) E E (1749) E 1751 K 1759 E 1760 K 1782 K 1783 K 1783 K 1783 K (1812) K 1816 K 1859 E 24 Afbeelding 25: De schouwlijst. Tekening J. Morren, naar de tekening door de Stichting Historisch Boerderij Onderzoek 1859 K Jan Pieter Adolf van Wickevoort Crom- melin, 1873 1873 E zn Jan Pieter van Wickevoort Crommelin E dr Cornelia Adolphina (Keetje) van Wi ckevoort Crommelin, 1936 1904 in beheer gegeven bij de N.V. Veenduin 1939 K N.V, Veenduin 1940 K Pieter van Leeuwen Boomkamp 1943 K N.V. Zonnestad 1949 K Provincie Noord-Holland K panden nrs. 85/87 C.M. de Leur 1984 K panden nrs. 85/87, van de Provincie ook nr. 83 G. Wolfs E Erven Wolfs 2003 K panden nrs. 83/85/87 A. Oudendijk en C. Smit 2004 K pand nr.89 Ver. tot Behoud van Natuur monumenten Hans Visser, 2004 Afbeelding 26: De verbouwingssporen in de voorgevel van het voormalig herenhuisgedeelte. Links in het witte deel de dichtgemetselde opening van een deur of raam, hierin al leen steenlagen met strekken. Rechts het oorspronkelijke metselwerk bestaande uit steenlagen met koppen en strek ken. Foto J. Morren 2004 25 C*w "**"c-, aJFTv

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2004 | | pagina 14