Afbeelding 27: Links de achter zijde van het voormalige he renhuisgedeelte met de gepot- dekselde schuur, in het midden het woongedeel te van de boer derij, rechts een deel van perceel met huisnummer 87. Foto J. Mor ren 2004 Afbeelding 28: Links de woning met huisnum mer 87, rechts de woning met huisnummer 89. Foto J. Morren 2004 26 Afbeelding 29: W De woning met 'f L het koetshuis V™ of stalgedeelte met huisnum mer 89. Foto J. Morren, 2004 Afbeelding 30: Het oudste ge deelte van de gepotdekselde schuur. Foto J. Morren 2004 27

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2004 | | pagina 15