Noten AVK Archiefdienst voor Kennemerland, Haarlem ORA Oud rechterlijkarchief RAN Rijksarchiefdienst Noord-Holland, Haarlem GAV Gemeentearchief Velsen 1 J. Verdam, Middelnederlandsch handwoordenboek, s'Gravenhage 1932 blz. 283. 2 AVK. Haarlem, ORA. Velsen inv. nr. 955 fo. 119. Joke van der Aar en Siebe Rolle, Santpoort twee dorpen in de Schaduw van Brederode, IJmuiden 1991 blz. 24. 3 AVK. Haarlem, ORA. Velsen inv. nr. 964 fo. 139r. 4 AVK. Haarlem, ORA. Velsen inv. nr. 955 fo. 321, inv. nr. 959 fo. 243,301, inv. nr. 961 fo. 3v, inv. nr 963 fo. 98r, inv. nr. 964 fo. 74v en inv. nr. 968 fo. 197r. 5 AVk. Haarlem, ORA. Velsen inv. nr. 955 fo. 356, inv. nr. 956 fo. 18r en inv. nr. 962 fo. 69v. 6 AVK. Haarlem, Oud notarieelarchief Velsen, inv. nr. 134 fo CXXIII (136), en ORA. Velsen inv. nr. 962 fo. 90v. Stamregister met de wapens der Haarlemse regeering, bib. nr. 44-001 483M. 7 AVK. Haarlem, atlas Haarlem en atlas Velsen. Reconstructie van het gebied met behulp van de kaart van de Prinshof door A. v.d. Walle 1670, de kaart van Duin en Berg door P. Wils 1631de kaart van het Hoogheemraad schap de Uitwaterende sluizen in Kennemerland en West-Friesland door J. Douw 1680 en informatie uit transpor takten, AVK. ORA. Velsen. 8 Ach lieve tijd, 750 jaar Haarlem deel 8, Haarlem 1984 blz. 188 en 189. 9 AVK. Haarlem, notarieelarchief Haarlem, reg. nr. 228 fo. 361. Stamregister met de wapens der Haarlemse regeering, bib. nr. 44-001 483M. 10 AVK. Haarlem, notarieel archief Haarlem, reg. nr. 228 fo. 397. 11 AVK. Haarlem, notarieel archief Haarlem, reg. nr. 228 fo. 407. Stamregister met de wapens der Haarlemse regeering, bib. nr. 44-001 483M. 12 AVK. Haarlem, Ambachtsbestuur van Velsen, Verpondingen, inv. nr. 112G fo. 38 en taxatie van onroerende goe deren 1719-1805, inv. nr. 174 en 175. Stamregister met de wapens der Haarlemse regeering, bib. nr. 44-001 483M. 13 AVK. Haarlem, ORA. Velsen inv. nr. 966 fo. 24lr. 14 AVK. Haarlem, Ambachtsbestuur van Velsen, Verpondingen inv. nr. 112 G., taxatie van goederen 1719-1805 inv. nr. 174 en 175 en Atlas Velsen. 15 Joke van der Aar en Siebe Rolle, Santpoort twee dorpen in de schaduw van Bredero de, IJmuiden 1991 blz. 110.15 AVK. Haarlem, Ambachtsbestuur van Velsen, verpondingen inv. no 112G. Nationaal Archief Den Haag, Financie van Holland, gaardersboek der verponding Velsen, toegangs nr. 528 inv. no. 5. katern no. 43 en 45. 16 AVK. Haarlem, Ambachtsbestuur van Velsen, inv. nr, 113G en ORA. Velsen, inv. nr. 970 fo. 41r. 17 AVK. Haarlem, ORA. Velsen, inv. nr. 970 fo. 41 r. 18 Nationaal Archief Den Haag, Financie van Holland, gaardersboek der verponding Velsen, toegangsnr. 528 inv. no. 5. 19 AVK. Haarlem, ORA. Velsen, inv. nr. 970 fo. 41r. 20 Nationaal Archief Den Haag, Financie van Holland, gaardersboek der verponding Velsen, toegangs nr. 528 inv. no. 5. 21 AVK. Haarlem, ORA. Velsen, inv. nr. 969 fo. 212v. 22 AVK. Haarlem, ORA. Velsen, inv. nr. 970 fo. 41 r en 155v. 23 AVK. Haarlem, ORA. Velsen, inv. nr. 971 fo. 189v-190r. 24 AVK. Haarlem, ORA. Velsen, inv. nr. 972 fo. lv. 25 AVK. Haarlem, ORA. Velsen, inv. nr. 972 fo. 2r. 26 AVK. Haarlem, Archief Velsen, doos H.O.I, Tussentijds verslag 'archiefonderzoek Middenduin' 10 november 1979, correspondentie Stichting Archeologische werkgroep Velsen. 27 AVK. Haarlem, ORA. Velsen, inv. nr. 973 fo. 16lr. Archief Velsen, doos H.O.I, Tussentijdsverslag 'archiefonderzoek Middenduin" 10 november 1979, corres pondentie 28 Archiefmuseum Provinciaal Ziekenhuis Meer en Berg te Bloemendaal, uittreksel uit register van onderhandse ak ten Amsterdam. 29 AVK. Haarlem, kadastralelegger Velsen 1832 art. 175. Kadastrale beschrijving rond het begin van de 19de eeuw, archiefmuseum Provinciaal Ziekenhuis Meer en Berg te Bloemendaal. 28 30 AVK. Haarlem, Atlas Haarlem, kaart uit de zakatlas van F.J. Nautz 1821. 31 AVK. Haarlem, kadastralelegger Velsen art. 631 en 633. Museum Meer en Berg, akte van scheiding van den boedel en de nalatenschap 14-3-1862, Notaris J. L. ter Hofste de, Bloemendaal. 32 AVK. Haarlem, kadastralelegger Velsen art. 631 en 270. Wim Post, Buitenplaatsen van Bloemendaal, Haarlem 1992 blz. 55, 155 en 157. Joke van der Aar en Siebe Rolle, Santpoort twee dorpen in de schaduw van Brederode, IJmuiden 1991 blz. 50. 33 AVK. Haarlem, archief Velsen doos H.O.I, Tussentijds verslag 'archiefonderzoek Middenduin' 10 november 1979, correspondentie Stichting Archeologische werkgroep Velsen. 34 Wim Post, Buitenplaatsen van Bloemendaal, Haarlem 1992 blz. 55. 35 AVK. Haarlem, kadastralelegger Velsen art. 962. 36 AVK. Haarlem, archief Velsen doos H.O.I, Tussentijds verslag 'archiefonderzoek Middenduin' 10 november 1979, correspondentie Stichting Archeologische werkgroep Velsen. RAN. Haarlem, kadastrale minuutplans Velsen sectie f blad 2, fiche 03-190. 37 AVK. Notarieelarchief van Velsen, inv. nr. 126 akte 68. 38 Archiefmuseum Provinciaal Ziekenhuis Meer en Berg te Bloemendaal, uittreksel uit register van onderhandse ak ten Amsterdam. 39 AVK. Haarlem, archief Velsen doos H.O.I, Tussentijds verslag 'archiefonderzoek Middenduin' 10 november 1979, correspondentie Stichting Archeologische werkgroep Velsen. Archiefmuseum Provinciaal Ziekenhuis Meer en Berg te Bloemendaal, kadastraal minuutplan 1904. 40 Wim Post, Buitenplaatsen van Bloemendaal, Haarlem 1992 blz. 155-157. 41 GAV. kadastralelegger art. 2582. 42 AVK. Haarlem, kadastralelegger Velsen, art. 2582, 7081 en 7222. 43 AVK. Haarlem, kadastralelegger Velsen, art. 7714. 44 AVK. Haarlem, Kadastralelegger Velsen, art. 7714 en 5423. 45 P. Hoetjes, Monument opname, art. IJmuider Courant 1988. 46 AVK. Haarlem, Atlas Haarlem, kaart van de Prinshof uit 1670. Artikelen uit de IJmuider Courant uit 1988 en van 24-1-1996, 28-10-2003 en 10-3- 2004. Bronvermelding - Archeologische opgravingsverslagen Werkgroep Velsen 1980 en 1983. - Artikel IJmuider Courant 27-4-1983. - Joke van der Aar en Siebe Rolle, Santpoort twee dorpen in de schaduw van Brederode, IJmuiden 1991 blz. 110 en 111. - AVK. Haarlem, archief Velsen, doos H.O.I Historisch onderzoek op verzoek van de Stichting Santpoort door S. de Jong verbonden aan de Stichting tot Behoud van Historische Boerderijen. - AVK. Haarlem, kadastralelegger Velsen, art. 175, 270, 631, 633, 962, 2582, 5423, 7081, 7222, 7714. - AVK. Haarlem, Kennemer Atlas, kadastraal minuutplan sectie F blad 2, 1832. - AVK. Haarlem, Kadastraal minuutplan sectie F blad 5 1933, fiche 26. - RAN. Haarlem, kadastraal minuutplan Velsen sectie F blad 2 1882, fiche 03-190. - Archief museum Provinciaal ziekenhuis Meer en Berg, kadastraal minuutplan Velsen sectie F, 1904. - Koos Steehouwer, Bouwgeschiedenis van monumenten Amsterdam 1992, blz. 18 en 24. - Ir. H.C. Knook, Bouwhistorisch Onderzoek I, TU Delft, 1992. - Artikel Haarlems Dagblad 27 april 1983. - AVK. Haarlem, Kennemer Atlas Velsen, de kaart van het 'Hoogh-Heemraedschap van de Uytwaterende Sluysen in Kennemerlandt ende West-Vrieslandt' door J. Douw 1683. - De kaart van Kennemerland in 'Het Zegepralent Kennemerlant' door B. van Nidek ca. 1730. Priv├ęcollectie van de auteur. - AVK. Haarlem, Archief Velsen, doos H.O.I. correspondentie Stichting Archeologische Werkgroep Velsen 1979 en 1980 met S. Rolle, archivaris van het voormalig gemeentearchief Velsen. - Tekeningen en bouwkundige beschrijving uit het archief van de Stichting Historisch Boerderijonderzoek te Arnhem. - Tekeningen beschikbaar gesteld door de bewoners van Middenduin, Albert Oudendijk en Carlina Smit. 29

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2004 | | pagina 16