1 k ¥r—i Firma J. VADER 140 kruidenier Mientje Tammen Nutsbank woonhuis Wed. P. T. TAMMEN Jan Gijzenvaart 140 - Santpoort 142 vishandel C.Gras fietsenmaker Mudde vis handel Gras snackbar De Kort Bar De Santhaas De Kort kado en huis en tuinwin- kel K.Huijse Eco-Aqua 144 kapsalon G.Waasdorp (sinds 1930) foto) 146 postkantoor /groentehandel W.de Rooy, D.Hoogland, J.de Lange 148 autohandel (occasions) H.vd. Velde wasse rette Sintenie 150 slagerij J.Vader, G.Poel damesmode Erna electra J.de Man administratiekantoor 152 wolwinkel Joosten drogisterij J.Eisner, V.Pauletta drogist Chronet, Brederode 158 herenkapper Waasdorp (1925-1930) (naast de drogist) (foto) woonhuis. 160 schoenmaker C.Niesten woonhuis 168 stalhouderij Th Immers garage Immers (Van Dalenlaan 171) (foto) 172 kolenhandel en schoenwinkeltje Hartog ko lenhandel J.Willemse (nu ingang Bloemen- daalsestraatweg) ELECTRISCHE RUND-, KALFS- EN VARKENS SLAGERIJ BLOEMENDAALSCHESTRAATWEG 150 - SANTPOORT (Station) - I(Ui JJJl Herenkapsalon G.J. Waasdorp, 1925, nr. 158. Hr. en mevr. Waasdorp. Van Dalenlaan 210 (Bloemendaalsestraatweg 4) boerderij Sinte nie Doe-het-zelf Maat 386 (Bloemendaalsestraatweg 194) stationskoffie huis Klauwers (met schietbaan en later ook kegelbaan) Verhoeven met slijterij (1967 gesloopt) nu Prinsenbos ABN-bank te koop 388-398 (Bloemendaalsestraatweg 198) Albert Heijn garage vd. Velde kantoren 57 dameskapsalon De Geus woonhuis Zinneveltlaan 38 melkventer J. Sintenie woonhuis 46 Duinweg hulppostkantoor /sigarenwinkel reparatie plaats voor rijwielen, Ober sigarenzaak An Rutte woonhuis Garage Immers: opa Immers rechts, zoon in het midden, links een chauffeur. Bron advertenties: Gids voor Santpoort en Omstreken, uitgave van de Ve- reeniging tot Bevordering van het Vreemdelingenver keer voor Santpoort en Omstreken (ca. 1922) Voetbalteam winkeliers Santpoort-Zuidspeelde omstreeks 1975 tegen winkeliers Santpoort-Noord. Staande van l. naar r.: T.vd Arend (slager), H. Voorting (scheids rechter), G. Waasdorp (kapper), Peter Lammers (snackbar), J.Langedijk (slager), H.Kappert (verzorger, bloemenzaak Jonker), W.vd. Maat (doe-het-zelf); zittend: C.Pointl (fotohandel en lijnrechter), H.van Rijswijk (opticien), V.Pauletta (dro gist), H. Toeset (met bal, tabakshandel)P.Groeneveld (kwekerij, nu Oxalis), C.Sin tenie (kruidenier). H. Toeset raakte geblesseerd en werd opgelapt m. b.v. een slok jenever. Al Specialiteit in Biscuits, Chocolade, Fondants en Suikerwerken tegen concurreerende prijzen TELEFOON INTERCOMM. No. 101 i ,i wam: -"IJL'1 11,'T'WW - Levert uitsluitend eerste kwaliteiten. - Bediend de voornaamste Families in den - - omtrek. - -

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2004 | | pagina 25