Bestuur Stichting Santpoort: E.D.W.M. Baron-Verhulst, voorzitter tel. (023) 538 2640 H. Visser, vice-voorzitter tel. (023) 537 3617 A. Jonker-Vreeken, wnd.-secretaris G. van't Hof, penningmeester Secretariaat/correspondentie: Postbus 21 2080 AA Santpoort-Zuid Postgiro: 3606774 Redactie: Hans Visser Pim Boer Lay-out: J.H. Beelen Druk: Drukkerij Comegge bv, Velserbroek Oplage: 450 exemplaren O Stichting Santpoort 2004 Omslagfoto: Het boerderijcomplex Middenduin rond 1980 (foto Stichting Historisch Boerderij-onderzoek, Arnhem) Inhoud Voorwoord2 Bestuur stichting Santpoort De hofstede Middenduin en haar geschiedenis3 Jan Morren Inleiding3 De Casteleijnhofstede3 Een andere naam en een andere plaats5 Middelduin krijgt de naam Middenduin8 Archeologisch onderzoek Middenduin12 Bouwkundige ontwikkeling15 Eigenaren van Middenduin24 Hans Visser Noten en bronvermelding28 Speeltuinen in Santpoort: de beginjaren30 Pim Boer Tachtig jaar Bloemendaalsestraatweg35 Een stukje historische achtergrond35 Hans Visser Oude herineringen van Bram Jonker36 Bram Jonker Met Gerard Waasdorp op pad42 Gerard Waasdorp Frans Netscher in Santpoort48 Pim Boer

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2004 | | pagina 2