r tie uit de bevolkingsadministratie van Velsen. Hieruit blijkt, dat zeker 6 van hen woonden in Santpoort, gelij kelijk verdeeld over Zandpoort (Santpoort-Noord) en Jan Gijzenvaart (Santpoort-Zuid). De lijst van Velsense zouaven Gerard ALDERS, geb. 27/9/1840. Arbeider. Zoon van Hendrik Alders (geb. ca 1809 te Schoten) en Johanna Cornelia Snoek. Datum inlijving 5/2/1866. Trouwde met Anna Beeliën. Het echtpaar kreeg 6 kinderen, allen geboren in Velsen. Gerard Alders overleed te Velsen op 22/3/1891. Franciscus Everardus HAGEN, geb. 13/1/1847. Brood bakker. Zoon van Wilhelm Franciscus Hagen en Hen- drika Verwaye. Groeide op te Jan Gijzenvaart (no.47). Datum inlijving 29/11/1867. Frans Hagen trouwde met Anna Petronella Kramer. In de registers van de Burgerlijke Stand hebben wij even eens 6 kinderen uit hun huwelijk teruggevonden. Het gezin vertrok later naar Rotterdam, waar de doch ters trouwden en Hagen ook zijn 80SK verjaardag vierde (zie foto). Theodorus HU1JBOOM, geb. 7/4/1841. Groeide op in Zandpoort. Zoon van Pieter Huijboom (geb. ca 1809 te Haarlem) en Marijtje Corz of Kors Dam. Trouwde 11/5/1871 te Velsen met Cornelia Garst (geb. ca 1843 te Velsen). Zeven kinderen, werden uit dit huwelijk gebo ren (allen teVelsen, deels op Beeckestein). Huijboom overleed op 84-Jarige leeftijd te Driehuis (zie foto). Datum inlijving 29/1/1866. Pieter JASPERSE, geb. 25/4/1849. Dagloner. Zoon van Jan Jasperse (geb. ca 1811 te Beverwijk) en Geertje Hannik. Groeide op in de Breesaap. Datum inlijving 30/12/1867. Jasperse huwde Jannetje Schoorl. Zij brach ten tenminste 11 kinderen voort (alle kinderen geboren in Velsen). Hendrik JOOSTEN, geb. 18/6/1847. Dagloner. Zoon van Joannes Joosten (geb. ca 1808 te Velsen) en Corne lia Theodora van Veen (geb. ca 1805 te Leiden). Groei de op te Jan Gijzenvaart (no.62), laatste woonplaats voor dienstneming Bennebroek. Datum inlijving 5/12/1867. Hendrik Joosten overleed op 14/11/1870 in Haarlem, slechts enkele maanden na de afloop van de oorlog in Italië in september van dat jaar. Of zijn vroege dood een nasleep was van deze oorlog is tot nu toe on bekend gebleven. Dirk LOKERMAN, geb. 20/3/1837. Dagloner, bij hu welijk landbouwer. Zoon van Hermanus Lokerman en Johanna Casperse Alders, beiden overleden vóór 1870. Trouwde 5/5/1870 te Velsen met Anna Maria (Mietje) Cassee, geb. 6/2/1839 te Velsen als dochter van Jan Cassee en Catharina Maria Maas. Het echtpaar vertrok direct daarna naar de buurtschap Schoter Vlieland (no. 15), tegenwoordig een deel van Haarlem-Noord, ge legen ten noorden van de Jan Gijzenvaart. Hier werden Dehr. F. E. Hagen, oud- sergt.-majoor der pause lijke zouaven, te R'dam werd gisteren 80 jaar. De oud-zouaaf H. Huy- boom, van Drie huize n- Westerveld, is overleden S4 jaar oud. 26 7 kinderen geboren. De zoons Jan en Hermanus (deze met toevoeging: Spaamdamsedijk) staan ook vermeld in het bevallingen- register van dokter La Lau uit de Hoofdstraat, waarvan in een eerdere uitgave van de Zandpoort een kopie werd opgenomen. Mietje Cassee overleed op 24/11/1882, snel na (en mis schien in verband met) haar laatste bevalling. Drie we ken later verhuisde Dirk Lokerman met zijn jonge gezin naar Jan Gijzenvaart. Dirk Lokerman overleed op 87-ja- rige leeftijd te Haarlem (zie foto). Johannes MULDER, geb. 25/1/1840. Arbeider. Zoon van Japik of Jacob Mulder (geb. ca 1802 in Egmond-Binnen) en Catharina van Beijeren (geb. ca 1814 te Heemstede). Groeide op in Zandpoort (no. 110 O). Datum inlijving 5/2/1866. Vermoedelijke huwelijkspartner Grietje Verduijn, hoe wel dit door verder onderzoek nog bevestigd moet wor den. Blijkt deze veronderstelling juist, dan werden uit dit huwelijk tussen 1869 en 1889 in Velsen 7 kinderen geboren. Adrianus SCHELVIS, geb. 19/4/1845. Arbeider. Zoon van Pieter Schelvis (geb. ca 1803 te Wijk aan Zee) en Marijtje Graman (geb. ca 1811 te Heemskerk). Groeide op te Velserduin (no.260). Datum inlijving 5/12/1867. Adrianus Schelvis trouwde (hoogstwaarschijnlijk) met Maria Johanna van Lis, te Velsen werden 11 kinderen geboren. Christiaan SPANJAARD (zie foto op blz. 23), geb. 20/4/1845. Zoon van Joannes Spanjaard (geb. ca 1810) en Catharina Beliën, die trouwden in Bloemendaal. Ingekomen te Velsen uit Amsterdam op 27/12/1870, en weer daarheen vertrokken op 2/11/1880. Datum inlij ving 29/1/1866. Christiaan liet vermoedelijk uit een hu welijk met Theodora Agatha van Lieshout een zoon na en overleed op 17/10/1894. Comelis VAN DER ZWET., geb. 30/7/1850. Landbou wer. Zoon van Comelis van der Zwet (overl. 28/12/1858 te Velserduin) en Dirkje Jasperse. Datum inlijving 20/12/1867; was daarmee de jongste Velsense zouaaf. Hij kon zijn contract niet ondertekenen, was de schrijf kunst niet machtig. "yan de hierboven aangeduide kinderen zijn namen en geboortedata bij de redactie bekend, en kunnen des gewenst worden opgevraagd. Voorzover bekend zijn alle uit Velsen afkomstige zoua ven heelhuids uit Italië teruggekeerd. Van enkele blijkt de terugkomst duidelijk uit het bovenstaande overzicht. Van sommigen is relatief veel bekend, van anderen we ten wij vrijwel niets meer dan hun personalia. Wellicht Andreas MICHELS, geb. 14/1/1849. Plafonneerder. zijn er onder u, lezers, nog mensen die beschikken over Zoon van Johann Michels, timmerman te Velsen (geb.ca aanvullende informatie, of die zich door dit verhaal ge- 1819 in Duitsland) en Anna Luns (geb. ca 1818 te Vel- stimuleerd voelen tot nader onderzoek. Daarmee zouden sen. Groeide op in de Breesaap (no. 6), woonde vóór zowel de plaatselijke geschiedenis als de doelstellingen dienstneming te Bloemendaal. Datum inlijving van onze stichting zeer gebaat zijn. 16/6/1870. Hans Visser Michels was daarmee de laatste Velsenaar, die in het zouavenregiment dienstnam. Ook kon hij zijn diensttijd niet uitdienen, want al in september 1870 werd na de capitulatie van Rome het korps afgedankt. Verantwoording illustraties - Kaart van Italië: Wim Zaal. De vuist van de paus, Amsterdam 1980 (geeft ook een goed historisch beeld) - Portret van Christiaan Spanjaard: Archief Zouavenmuseum - Inschrijvingscontract Fransicus Hageb: idem - Foto's van oud-zouaven: Fotocollectie CBG, Den Haag De hrD. Lokerman, oud-zouaaf, is te Haar. lem overleden, 87 jaar oud. 27

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2005 | | pagina 15