I 'J. .„^j-_.„c. £,£L^.❖,..*^-~)*»J*): 0 y vr I! jf' <s>, y^uTXs: h^--~ A*J jy UU,* Sy. LcS$s,féy^„y I» Jf-n ir\ -/> Oa^r ye)&*-■■■ é-cP fe../1 fa. v£> ,Z> /"Z c's«Y'^./V^._ <7* c""' -rierk-fijt X^/a- 44£>y ~4l rjJ *7 <^-^j HyJJ>cVa~ Py *j*~~ G-> Of /y £Lc.Xc^M^'^7 M ^£fc»#*V= ""A Y- fu/^ :;~VtU) p |f. 4i4rf-+.~. n-w 7t,\r6-Y~SuJ&4>~- (S* A ~\Jv 0^£(Jle;SUi^ -£^ - -— - A e-±yf*y ^pS7^)tS> <-C.r> !/j^e^2-jt! sf'V/ry^nfrJl ~i iy f^rr>~<-J ft-'d-djfoj)ttS&J j ^4r <°'O^^0-e> Jl-,,y£ y>6^yAj-?-i %rrJ qt./SX aye.,.^ s< £- P-cs> <Z>4'fac-- -f C^ J 4<7a,J^_e y~) v Jyfr: -byi.i.P-^Se> ixAc -fj-CjLs!-L<*^> i. oSSbcC -WsS^üs^)J-trf-(p-> *£-— ax^i ''fy C-' .'c« <y//t'ixJ/ <n i Af.,f^=. ■fyrr&Y,-* ayx)a.e^-41 •^3 :-/4-.r.ji 7j)i^ 5y^-fyy>SjyY''-e' - 9 Bron: Oud-rechterlijk Archief Velsen, schepenrol inventarisnummer 941 Qp de rechterzijde van de bladzijde worden de eiser contra de gedaagde genoemd. Daarna volgt (nog steeds aan de rechterzijde van de bladzijde) wat er is ge beurd, wat er geëist wordt, dat men een vonnis wenst en dat de gedaagde veroordeeld wordt, ook in de kosten van het proces. Aan de linkerkant van de bladzijde wordt meestal eerst vermeld dat de bode een behoorlijk citatie heeft gedaan. Dit betekent dat de bode de gedaag de gedagvaard heeft. Daarna volgt het verweer, een uit leg van wat er gebeurd is in de ogen van de gedaagde. Tot slot volgt het vonnis van schepen. £)it archiefstuk gaat over een vrouw, Stijntje Jans, die gewond is geraakt door de schietschijf van een bru taal jongetje. Omdat het jongetje minderjarig is daagt Stijntje Jans de moeder van het kind voor het gerecht van Velsen. Het is een mooi verhaal van een alledaagse gebeurtenis. Het is niet geschreven in oud-schrift en met een beetje moeite voor iedereen te lezen. Agnes Dunselman-Borgers de bode relateert behoorl- lijke Citatie gedaen te hebben de Ged(aagde) segt dat haar Jongen op en van het kerkhoff liep speelen met een Jongen van Mr Jan de Groot en dat het kostjongetje van Mr. Jan bij het kerkhoff op de vullishoop met Broek af sat en Stijntje daar voorbijkomende maakte veel geraas tegens de kinderen waar op de ged(aagdes) zoon zijde Stijntje wilse het in u schoot hebben zoo houw u schoot op. Stijntje de ged(aagdes) zoon tarte op het pleijn te komen, en hij daar komende heeft de Eij(seres) de Jonge met de besemstock geslaagen 2 maal op zijn arm dat de zelve blauw was en de ged(aagdes) zoon niet ziende hem te verweeren namp zijn schijf en gooijde Stijntje aen 1 hooft om de verdere slaagen van de besemstocke te ontgaan, dat nu gebuert weesende is den officier des andere daags gegaan bij Mr Jan, gegaen om dezelve te Recommandeeren om haar ged(aagdes) zoon daarover te straffen 't welke door mr Jan is gedaan naar schoolordre Stijntje Jans Eijscherse Contra Lijsbet Jans wed(uwe) Willem Rijken Woonbergh gedaagdesse het is zulckx dat den ged(aagdes) zoon Jan Willemsz Woonbergh heeft gegoijt en geblesceert met een schietklood ofte schijf op den 30 decemb(er) 1709 dat de Eijsch(eres) daar over onder Chururgijns hande v(er)valle om geneesen te werden tot den 28 jan(uari) 1710 bedraagende de oncosten van meestertoon en brandewijn volgens reek(ening) f 7:8:- Item nogh f 12.-.- voor de pijne smerte en versuim- de Tijd is Eijschende alles met de Coste de officier ontkent sulcx gedaan te hebben Scheepenen partije gehoort hebbende ordineere de ged(aagde) aen de Eijsch(eres) zal betaale de zomma van 3:14:- en ijder zijn Eijgen Coste 31 I <rrv£p<c .^C/Lu- 9-C.O^eV- .c^O^ -Zcr-J---- (Vtf £'vf QiK(S: [feicjx oc=-fc A <xc<-^tftr->i~<lCi{--/^-cik-£-*i.4V^<r- ,fn'/ U04 Jze-cr.f,f^,^u£.^«-c_. ,- J -N i rtLTa (fn& y y - 'jfxj.es 4-i*% n fict^JL-i^yoL-Cslte <r>~ Q&r-Ae-t<i.J &-£■-> /td.t,-x ^V x? '~X/ </T> ,"*n-.^V^)/n -é-U^S^ jy^t-/Z/P v^A-Vm-»« 7 Y'. I\ f I »-v y if-:i ?C0-^-- -ƒ? f-M W fi v i/c<$. (r>? yjriirtvfyX7^— V-, f! f '7 arv->- f J - f>-L-a.f*x^r £2-y--> jyj«/ e-^- a<r-rry^*- t-t d-T^i^ siiJL. n.t-~Hr 4*^/eS£-?-!> i-jOs~ *-/yi.t J>^~ -^LvZ-x^ S<\.L(Jt, l^Aw f^C ih^2=ï~/lt t-n^re, 30

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2005 | | pagina 17