Inhoud Bestuur Stichting Santpoort: E.D.W.M. Baron-Verhulst, voorzitter tel. (023) 538 2640 vice voorzitter: vacature A. Jonker-Vreeken, wnd.-secretaris G. Van't Hof, penningmeester Secretariaat/correspondentie: Postbus 21 2080 AA Santpoort-Zuid Postgiro: 3606774 Redactie: Hans Visser Pim Boer Jos Diekstra Lay-out: J.H. Beelen Druk: Grafisch Centrum Comegge Bv, Velserbroek Stichting Santpoort 2005 Voor het geheel of gedeeltelijk overnemen van artikelen uit deze uitgave is vooraf de schriftelij ke toestemming van de redactie vereist. Omslagfoto: Artistieke impressie van de Dorpskerk door de heer Kees Koeman; copyright Protestantse Kerk Nederland gemeente Santpoort. Mochten nabestaanden van de kunstenaar oudere rechten willen doen gelden, dan worden zij verzocht contact op te nemen met PKN gemeente Santpoort. Voorwoord2 Bestuur stichting Santpoort Geloven in Santpoort3 Pim Boer Een landgoed vol Witte Paters12 Jos Diekstra Wie was dominee Van den Bergh van Eysinga in Santpoort? -20 Jet van Voorst Vader Zouaven in Santpoort22 Hans Visser Oude teksten over Santpoort28 Agnes Dunselman-Borgers Aanvulling op Middenduin32 Jan Morren Oude herinneringen aan de Vinkenbaan35 Hans Visser Reacties van lezers36 Redactie

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2005 | | pagina 2