Getuigschrift e* C/e r ^"Zf f Mit H. Tuvmelp sr onze honing. Het product is één van de zuiverst denk bare en dient behalve als voedings- en genotmiddel ook als geneesmiddel. Een tiental vertegenwoordigers hielp met gepaste hard nekkigheid het product in het gehele land duurzaam af te zetten, daarin ondersteund door correcte levering en serviceverlening. Ons bedrijf slaagde daarin uitstekend. Zo betrokken ook de grote scheepvaartmaatschappijen Mellona-honing voor gebruik op hun schepen. Verder waren er in diverse grote Europese steden speciale ho- ningwinkels, die onze Hollandse Heidehoning verkoch ten. Toen brak de fatale wereldoorlog uit.Ofschoon wij Johan de Meza senior, grondlegger van Mellona. Johan de Meza sr. werd op 18 april 1891 in Amsterdam geboren. Hij was van Joodse af komst. In zijn jeugd heeft hij veel verhuizingen en armoede meegemaakt, waarover verder weinig bekend is. In 1910 verhuisde hij tenslotte naar Santpoort, waar hij terechtkwam bij de familie Van der Wal, en waar hij in 1911 zijn toekomstige vrouw ontmoette, een echte Zaan- se uit een daar welbekende familie. Het huwelijk vond in 1914 plaats in Koog aan de Zaan. Het echtpaar vestigde zich in Santpoort. Ondanks vrijloting voor de militaire dienst moest Jo han de Meza bij de mobilisatie in 1914 toch opkomen. Hij werd langdurig gelegerd op Vlie land, vanwaar hij maar sporadisch Santpoort mocht bezoeken. Als militair had hij weinig te doen, wat hem de gelegenheid bood om zijn kennis van de door hem zo geliefde natuur sterk uit te breiden. Na afloop van de mobilisatie vond hij in zijn woonplaats werk als tuinman bij een landhuiseigenaar, die in Indonesië fortuin had gemaakt. Bij de villa "De Dennen" gelegen aan de Vinkenbaan, hoorde een perceel bosterrein, een moestuin met vruchtbomen en groen ten voor eigen gebruik. Dit geheel moest worden vernieuwd, een kolfje naar de hand van De Meza. Begin 1916 en einde 1917 werden tijdens WO I zijn beide dochters geboren. Johan de Meza jr tenslotte werd geboren op 29-12-1922. Enige kennis van bijen had De Meza toen al: hij had zijn eerste zwerm gevangen. Dit zou een grote ommekeer in zijn leven teweegbrengen. Met een lening van zijn oude werkgever van f 500 begon hij zijn honingbedrijf, nog in 1922. Tuin van het landhuis De Dennen aan de Vinkenbaan met duinrel op de voorgrond in de zomer (boven) en in de winter. Johan de Meza sr 18 in de eerste oorlogsjaren nog enorme partijen honing wisten te distribueren onder onze geregelde afnemers, kwam daaraan toch een eind. De binnenlandse produc tie, zijnde 5 tot 10% van de totale behoefte, kwam niet meer in de handel. Zij werd door de consumenten recht streeks van de grotere en kleinere imkers afgenomen en wel tegen prijzen, warmee een bonafide bedrijf niet kon concurreren. De import hield op en daarmee braken voor ons de (vrijwel) honingloze jaren aan. Zoals dat overal het geval was ging ook bij ons het kunstproduct de plaats van de natuurhoning innemen onder de naam 'Melose-kunsthoning', hoofdzakelijk samengesteld uit Advocaat-Pu ei: -,-ur HAARLEM f* r c*e z - 'Zr/ ejji V' /-1U Ze e <M-* '■-rtt//- Ze.*/// a Z Cy/. oc*~e., Zf/ Zr/ ,/Z^ Z ZV„p. O 'oc./Zt^ 'eyb -» <"V, fcf *<r cV< e 'Zc. 1 /fX< f „j/e.eZ- Zrj c* (fe Zem^ <f c*c> S-* OtoisZ cZ Z< cvi yZ* Z zz/jZZZc. Getuigschrift voor Johan de Meza Sr., geschreven door zijn werkgever Dhr. Mr. H. Tuymelaar, eigenaar van het landhuis De Dennen. 19 KJ J •C r.*Z CL-/* s - Zrt Cc-r. i C c f ^vvx o/< /t/e,<^-ceSyZcVr CC t' r pt rV-e*. Z

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2006 | | pagina 11