I! Ni Zicht op boeken en gebouwen ÜlL lij Het appartementencomplex voor senioren "De Mellonahof' is in 1996 gebouwd in op dracht van woningbouwvereniging "Brederode". EERSTE STEEN Eerste steen van de Mellonahof'gelegd door Joop de Het toepasselijke ornament met bijen op de gevel bij de Meza. ingang. 24 Een inleiding op de artikelen over uitgeverij C.A. Mees Jos Diekstra ]h en dorp kent soms meer historie dan men doorgaans denkt. Santpoort heeft bv. zijn eigen uitgeverij ge kend: C.A. Mees N.V. Het was een kleinschalige uitgeverij, opgezet door het echtpaar Mea en Conno Mees in Santpoort, zowel uit liefde voor de poëzie als voor de boekkunst. Het accent lag op esthetisch fraaie en luxe uitgaven: het boek als kunstwerk op zich. Kunstenaar, broer en zwager Fokko Mees illustreerde sommige van de uitgaven met hout sneden. Bekende schrijvers als Aart van der Leeuw en Albert Verwey lieten enkele werken bij dit familiebedrijf uitge ven. Later rolden er ook tijdschriften als het architec tuurtijdschrift Wendingen (maandblad voor bouwen en sieren) van de pers van Mees, evenals De Dietsche Ge dachte en Tijdschrift voor Ervaringsopvoedkunde. [)e echtgenoten verzorgden twee uitgaven (in 1919 en 1920), die voor hun gevoel achteraf "..nog dillettan- ties.." van aard waren. Maar na warmgedraaid te zijn richtten zij officieel de uitgeverij C.A. Mees op. Over het uitgeversbedrijf zelf en de mensen die aan de wieg ervan stonden, leest u meer in het artikel van Lisa Kuitert, terwijl Pim Boer uitgebreid op de gebouwelijke situatie in zal gaan. aast de uitgeverij stichtte de familie Mees later een boekhandel, genaamd Initium, gevestigd aan de Bloemendaalsche Straatweg 129 te Santpoort-Station (Santpoort-Zuid). Daaraan was ook een leesbibliotheek verbonden. Veel later zou boekhandel Broeze zich daar vestigen. In 1935 werd boekhandel Initium overgenomen door Marie Elisabeth Serry uit Amsterdam, die voor f. 900,- participeert. Zij moet "..op eerste aanvraag haar admini stratie ter inzage ter beschik king stellen van de C.A. Mees NV. n 1968 gaat uitgeverij Mees over in de Amsterdamse uitgeverij Tor met twee da mes aan het hoofd, die min of meer hetzelfde principe aanhouden als uitg. Mees in haar beginjaren: het uitgeven van exclusieve boeken met veel aandacht voor vormge ving, illustraties en druk- procédé. Langere tijd zal Mea Mees met haar schat aan ervaring nog adviseur blijven. Boekhandel Broeze, de opvolger van Initium. Later kwam hier de Rabobank Sant poort Spaarndam; op dit moment is er een assurantiekantoor gevestigd. Bronvermelding Uitgeverij C. A. Mees 1921-1931, uitgave n.a.v. het 10-jarig bestaan van de uitgeverij. Signatuur XLII U 33 t/m 38, Universiteitsbibliotheek Amsterdam 25 i !m3 ^WONINGBOUWVERENIGING BfrED-ERODE GELEGD OP 7 JUNI 199G DOOR J. DE ME2A OUD DIRECTEUR MELLONA

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2006 | | pagina 14