?■- n n ss I li M N rjil? Jin ii «ill ri-fi ?S I is P b - 11"09' z c n 2 s-3 i-£ ï"3- f 2 3.J; 7 fg s* S3 ■S| 2 I 2.3 "-Ï.7 S 5-11; :*2 a. re *£•*- 3 3 X re 2 -=: 3 J 3 H. *2 s 3 g- cr 3'^ 3 is S"® o 5 a a. 3 ir it n o H. o 2 Ei" cr s.-o -g-H JS: O 3 o® a S s I' a 0 ■a ■3i a. a 3 2 2 5 2. -> w 3* ST n n v> n rr cu n n =r 3- Ï2. s a. a. rs r 3, rL 3T x r> n 2:?1 3 q-x a cd cr re 3 re w O t* r* H O b r *1 Tl N O M 3 O co §1 el|. n a S to 5- H O sr m w y on z H •v O O p H jr "r- r .J Tils s t s 5- - S V* i 5 ;Srr3 - 2 S 5 21-" - 0 2 5-? 3 w 2 c. 5* a. c f 1- c.±e:" S35 3 11 t 2 c. £-«* -"• T c t* 3 2 22 4 1 g-s-c 3 t» i-rr 2 -i - 2 c 2 5-- -2. 3 r3 r 2 u ^5"re 2 Jq'2 3 3 re - a. re a 2 -in* M 3 3 3 2 -Sre s 2 H n -■ C. 9 3 - 3 «5* 3. 3 tfi c O f% re 2 1 Rr T- 2 1 :fiS 5 ""27 - C.- 1 Ë?*S <j 2.-3 T n 3. q S* c r« ?2 d.* zr 'i a 0 S. D 3 3 co O. S **■0 r* a c S a 3 re 3 a'"fi re 3 3T 1*° re* c 3 ^3 S(Q Q> 3 §"1L o 5. 0 C- 3 tfi re N ~C/Jo ^•o N re re n re» re» 5 - 3 C/5 3 cr r* 5. 0 3 H. 3 3 r as - 3 0 x re re re ft 1 X O 3 -ft 9 a ag Z 2 ft» H 3 0» 0 3 3 2^0- 3 0 - 3 n X re re ft. 3 rr 2 - 3 -■ 0 0 a 1^3 *0 a f cr n n c c CL f n n 3 (A c o o n cc co x n n CL S 3 ■j> X 3 - 3 - o. r» f* n c O Oreo 3 a cq 3 C/5 3 ST J?! 3 x 3 a a N N O O n a - c. c 3 ft a 1 x" a C N «33 q.3 c o ST o o r> n a a 0> 3 3 a a a c rt n a n n 3 3 a -« r> cr r*. m N tf 3T O N "J 7T I C. N U ÏT Ê3 D O 3 r+ 1» •o a a a 3 0 o CQ i« 3 n n 0 1 c» 3 Q. O O *1 O 0 1 C.i-< ^5 -O 3: W a w M l O O O O t O t* a M r« O O O ff O a V H N O n 0 r O M 4 00 O 'J1 CJ to j o a. 2 OQ <v ^5 3»a re S2_ o 5" o 5 05 5 3S r: g_ a ere ??- 1 as 0 a H" TO^||-| Cre 58 ^3 a' TO TO" S "C! -v a a.^ ,5 s to^ s <>g a 1 as 1 5 3- g 5. SS 5 j? s»S^»9 TO S TO TO 3 a S jZ, to <5 TO M TO «C^ TO a. a. iv O Sr!§ 36 Fondscatalogus 1922, Coll. KVB, Universiteitsbibliotheek Amsterdam Brief Fokko Mees aan Conno Mees 20-8-1925 UBA Brief Fokko Mees aan Mea Verwey, 27-6-1924 Mea Verwey in een brief 4 januari 1933 aan Wereldbibliotheek, coll. NLMD Brief Mea Verwey aan F. Ezerman, 15-12-1935 UBA Brief Mea Verwey aan Marianne Bettink en Annemarie Behrens dd 3-9-1967, UBA Citaat uit 1 uit 7p. 144 Brief van Mea Verwey aan Vasalis, 26-1-1947 UBA Brief van Mea Verwey aan Kitty Josseiin de Jong 31-7-1949, UBA Brief Mea Verwey aan Kitty Josseiin de Jong, 24-1-1950 UBA Brief 27-2-1936 aan J. Greshoff, nlmd Brief J. van Mourik aan de redactie, 26-9-1941, UBA Brief 5-7- 1942 Mea Verwey aan de redactie (rondschrijven) Inleiding H.Th. Wijdeveldbij G. Fanelli e.a, Wendingen 1918-1931: documenti dellarte olandese del Novecento Firenze 1982. Zie voor een gedegen schets van de uitgave van dit tijdschrift: Martijn Le Coultre, Wendingen 1918-1932: archi tectuur en vormgeving. Blaricum 2001. Brief Conno Mees aan Fokko Mees 8-2-1927, UBA Brief 17-1-1934 Mea aan Pierre van Eyck, NLMD Brief aan Gerlof Verwey 17-10-1933 UBA Het Vaderland12-3-1936, de recensie verscheen n.a.v. de oorspronkelijke Duitse editie 37

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2006 | | pagina 20