Middenduinerweg 2, Het huis van een Santpoortse uitgever 1 Pim Boer De voorgeschiedenis it archiefonderzoek blijkt dat op dit perceel in 1832 een schuilhok heeft gestaan van een zekere Jan Bondt, wonend op Vlugthoven. Het perceel hoort oor spronkelijk bij de hofstede Velserhooft. Medio 19e eeuw is hier een huis gebouwd. In de jaren '80 van die eeuw woont hier Frederik Jan Herman Schneider, logement houder te Zandpoort, in een huis dat stond op de plaats van de huidige huizen Middenduinerweg 2, 4 en 6. In 1893 woont hier Matthijs Maas, logement- en stalhou der te Bloemendaal, die het huis in 1893 verkoopt aan Christiaan Hendrik Bernard Lombar Petri, bloemkweker te Overveen. In 1892 bouwt Klaas Goukes het huis dat nu Midden duinerweg 4 is. In vermoedelijk 1893 wordt een pand gebouwd met mansardekap, dat nu het achterste gedeel te is van Middenduinerweg 2, het voorste gedeelte wordt afgebroken en in 1903 opnieuw opgebouwd tot het huidige huis Middenduinerweg 2. Het pand past maar net op het terrein: aan de Kerkweg moet de gevel zelfs afgeschuind worden om binnen de grens te blijven. Boven deze afschuining is overkragend metselwerk zichtbaar dat ervoor dient de mansardekap passend te maken: een uit nood geboren aanpassing. In de rechter voorgevel is op 14 maart 1903 de eerste steen gelegd door Klaas Peereboom, driejaar oud. Vervolgens wordt in 1903 een schuur gebouwd aan de zijde van de Kerkweg, dit is nu Kerkweg 1. Daarna zijn Middenduinerweg 2 en 4 kadastraal gesplitst. De oorspronkelijke ramen in de rechter zijgevel van nr. 4 zijn dichtgemetseld. De muurankers zijn in de keuken van nr. 2 nog zichtbaar. Vermoedelijk is Klaas Goukes in 1903 of 1904 overleden en zijn beide panden op naam gezet van de Santpoortse tuinder en verzekeringsagent Dirk Peereboom. In 1910 wordt Middendui nerweg 2 verkocht, nog niet duidelijk is aan wie. In 1917 dient J.H. Romijn een aanvraag in tot het oprichten van een opgang en in 1918 verkoopt hij het pand aan Jan Barends, scheepsgezagvoerder te Sloten. In 1920 verkoopt De heer Peereboom in 1992 bij zijn eerste steen in de voorgevel met het opschrift: Klaas Peereboom oud 3 jaar 14 maart 1903. Privécollectie familie Pee reboom. Q Detailkaartje van 1882 n.a.v. archiefonderzoek door Jan Morren. Tekening Jan Morren. Detailkaartje van 1923 n.a.v. archiefonderzoek door Jan Morren. Tekening Jan Morren. 40 hij het aan Willem Naut, zonder beroep te 's-Graveland. In 1920 wordt C.A. Mees eigenaar. In 1923 vraagt J.B. van Hamburg toestemming voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde en het ma ken van twee slaapkamers op de zolder. ^an april 1920 tot april 1930 wonen in het pand hoek Kerkweg - Middenduinerweg nr. 2 (oorspronkelijk Brederoodscheweg nr.l) de dichteres en taalkundige Mea Verwey, dochter van de letterkundige Albert Ver- wey, en de uitgever Constantinus Altingh Mees die hier de uitgeverij C.A. Mees oprichtte. Deze uitgeverij gaf naast literaire werken het beroemde en gezaghebbende tijdschrift Wendingen uit (zie elders in dit nummer). Hf!. echtpaar Mees-Verwey verhuisde in 1930 naar Vinkenbaan 1 (nu 33) in Santpoort-Zuid. Men liet de villa verbouwen omdat er ruimte moest worden gemaakt voor de uitgeverij. In 1930 schreef hij een brief aan de gemeente waarin hij Middenduinerweg 2 te koop aan bood "voor de uiterst lage prijs van fl. 6000,- Hij schreef verder: "Het huis is stevig gebouwd en bevat, behalve 9 grote en kleine kamers, een badkamer, keu ken, kelder, 2 WC's. Een stenen schuur achter in de tuin zou al of niet gelijktijdig aangekocht kunnen worden: ik ben bereid die, en misschien ook de zolderverdieping van het huis dadelijk terug te huren voor boekenberging. Twee bovenkamers lenen zich uitstekend voor kantoor en het zou kunnen zijn, dat het huis een gerieflijke, rui me en goedkope woning zou bieden aan één van uw ambtenaren, in afwachting van de tijd, dat het huis voor sloping in aanmerking komt."1 Beschrijving van het huis ]SJadat mevrouw Schoon - Kruidtbosch in 1984 ver trokken is, betrekken Kees en Karin Doomenbal van der Wees het pand. Eerst wordt het nog even door krakers bewoond, die wel zo vriendelijk zijn het echt paar een rondleiding te geven. In 1987 krijgt de restaura tiearchitect Kees Door nenbal toestemming tot het restaureren van de wo ning die duidelijk gebruikt was voor kamerverhuur. Zij was gesplitst in afzon derlijke woongedeeltes, op de verdieping was een keuken aangelegd. De meeste, oorspronkelijk ge stuukte wanden waren met schrootjes en houtfi- neerplaten afgedekt. In de keuken was de oorspron kelijke schouw met betim mering en de glaskast nog aanwezig. Het aanrecht had een granito blad, waarschijnlijk niet oor spronkelijk. In de hal was een wastafel aangelegd, waarschijnlijk ten behoe ve van een kamerbewo ner. De oorspronkelijke struc tuur blijft gehandhaafd, alle originele betimme ringen zijn weer in zicht gebracht en alle stucpla- fonds in ere hersteld. De in 1923 aangelegde zes meter lange dakkapel (zie de foto in Joke van der Aar, Siebe Rolle: Sant poort twee dorpen in de schaduw van Br ederode p. Ill) was in slechte staat en deed in esthetisch oogpunt afbreuk aan de oorspronkelijke architectuur. De dakka pel is afgebroken en vervangen door de huidige. De keuken en de badkamer zijn volledig vernieuwd op de glaskast in de keuken na. Aan de hoge gevel aan de Kerkweg waren nog vier ga ten zichtbaar die wezen op de oorspronkelijke aanwe zigheid van een toevoeging. Uit archieftekeningen bleek dat daar een houten sierboog gezeten had. Deze sier- Het jonge echtpaar Conno en Mea Mees-Verwey tijdens de beginjaren van de uitgeverij C. A. Mees. Uit: privécollectie. 4

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2006 | | pagina 22