Dirk Peereboom en familie meld. Deze put was via een loden pijp aangesloten op de pomp in de keuken. De betimmeringen van de deuren en tussenmuren, de trappen met balusters en spijltjes en de glaskast zijn ori gineel. In de slaapkamer onder de mansardekap is het plafond en de wandbekleding met kraaldelen oorspron kelijk. De badkamer is waarschijnlijk pas in de jaren twintig aangelegd: op de gietijzeren stortbak staat het jaartal 1921. Op het dak liggen kruispannen, een voor die tijd duurde re dakpan met een goede waterdichtheid. Oorspronkelijk waren er vier gemetselde schoorstenen: elke kamer had zijn stookplaats. Nu zijn er nog drie schouwen, twee van natuursteen en een van hout. Het plafond in de gang is gedecoreerd met de vrijwel volledige serie van het tijdschrift Wendingen. In 2002 is in de huiskamer een plafondschildering aangebracht door de schilderes Liesbeth Stinissen. Er zijn, buiten de datum op de toiletpot, geen verbou wingsrestanten of andere verwijzingen aangetroffen die herinneren aan de geschiedenis van het huis en zijn be woners. Met dank aan Kees Doomenbal en Jan Morren Aanvulling Conno Mees - Mea Verwey C.A. Mees had het pand op de Vinkenbaan gekocht van J.W. Schoute. Na de scheiding in 1936 bleef Mea op de Vinkenbaan wonen en Conno kocht in dat jaar het pand Bloemendaalsestraatweg 129. Conno liet dit in 1937 ver bouwen. Hij is ook enige jaren eigenaar geweest van de tennisbaan aan de Johan Verhulstweg. Hij stierf in 1978 op 84-jarige leeftijd. Mea Verwey woonde tot haar dood op de "Eikhof'. Zij stierf in 1978 op 86-jarige leeftijd. Kerkweg 1, huidige zadel makerij. Dit pand is als schuur gebouwd in 1903, behorend bij Middenduiner- weg 2 en nr. 4. In de perio de dat C. A. Mees was gevestigd op Middenduiner- weg 2 was dit pand in ge bruik als bedrijfsruimte voor de uitgeverij. Later heeft het ook als winkel pand dienst gedaan. Foto uit Monumenteninventari satie Santpoort 1989. Vinkenbaan 1 (nu nr. 33) in Bloemendaal, destijds post bezorging Santpoort-Station. Na haar scheiding in 1936 is Mea Verwey hier blijven wonen tot haar dood in 1978. Uit: collectie Mea Nijland-Verweij, Universiteits bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam. 46 Pim Boer £)irk Peereboom is in 1902 de eigenaar van de panden Middenduinerweg 2, 4 en 6. Hij heeft nog meerdere percelen in bezit. Behalve de panden Middenduinerweg 2 en Kerkweg 1 heeft hij vermoedelijk ook de huizen Kerkweg 3 en 5 laten bouwen. Door problemen met de aannemer, hebben de woningen na oplevering lange tijd leeg gestaan. Ze waren onverhuurbaar. In de burgerlijke stand wordt Dirk Peereboom genoemd als winkelier, verzekeringsagent en bloemist. Dirk was gehuwd met Allegonda Elisabeth Goukes, haar voorouders zouden van Zwitserse afkomst zijn. Haar ouders hadden in Bloemendaal het Pannenkoeken huis De Leeuwenkuil; zij was enigst kind en kreeg bij haar huwelijk 11. 60.000,- mee. ïl$jh F»i Dirk Peereboom 1938- 1940. Foto: archief mevrouw A.E. Waterbolk, Haarlem) Samen kregen zij zes kinderen, waarvan het eerste kind in 1894 tien dagen na de geboorte overleed. Allegonda Peereboom-Goukes overleed in 1939 in Santpoort en Dirk in 1957 te Haarlem. Beiden liggen begraven op de begraafplaats De Biezen. Dirk en zijn vrouw hebben o.a. naast de drukkerij van Comegge op de Terrasweg ge woond. Kinderen Peereboom 1920. Van links naar rechts: Jo hanna Apolonia (1901), Gerja of Gerritje (1897), Klaas (1900), Cornelis (1903), Allegonda Elisabeth (1905). Foto: archief mevrouw A.E. Waterbolk, Haarlem. Volgens overlevering verloor Dirk zijn kapitaal door de Russische revolutie en ging failliet. Vanaf 1906 drijft het echtpaar een winkel in galante rieën, huishoudelijke artikelen en speelgoed onder de naam De Nieuwe Kindervriend op de Rijksstraatweg G 10 (later genummerd Hoofdstraat 18, daarna nr. 201, recent gesloopt voor de bouw van het appartementen complex) schuin tegenover de Terrasweg. Later is op Kerkweg nr. 1 de winkel nog enige tijd voortgezet. Naast de verkoop van pannen en potten verkocht Dirk ook prentbriefkaarten die hij zelf liet drukken. Op veel ansichtkaarten van Santpoort is hij terug te zien als "passerende voorbijganger". ]\Ja zijn faillissement heeft Dirk lange tijd voor het zie kenfonds geld opgehaald dat hij bij dokter De Groot afleverde. Daarnaast was hij nog enige tijd werkzaam als Aanspreker voor de Protestantse Dragersvereniging. Dit werk beviel hem niet zo, omdat hij bij het graf soms meer tranen vergoot dan de nabestaanden. Als lid van de Kerkeraad van de Nederlandsch Her- 47 6-'

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2006 | | pagina 25