Inhoud Bestuur Stichting Santpoort: E.D.W.M. Baron-Verhulst, voorzitter tel. (023) 5382640 T.C. Smakman, vice-voorzitter tel. (023) 5372667 secretaris: vacature G. van't Hof, penningmeester Secretariaat/correspondentie: Postbus 21 2080 AA Santpoort-Zuid Postgiro: 3606774 Redactie: Hans Visser Jos Diekstra Lay-out: J.H. Beelen Druk: Grafisch Centrum Comegge bv, Velserbroek Stichting Santpoort 2007 Voor het geheel of gedeeltelijk overnemen van artikelen uit deze uitgave is vooraf de schriftelij ke toestemming van de redactie vereist. Afbeelding voorkant: Huize Najade, als woonhuis gebouwd in 1916 door P.M. Wijnbergh naar eigen ontwerp. Hel huis is later uitgebreid met een torentje. De stijl doet denken aan de Engelse neogotiek. Afbeeldingen achterkant:(van links naar rechts en van boven naar beneden) Van deze vijver in de Neethof (diepte nog zichtbaar bij Anna van Burenlaan liep een brede ondergrondse buis naar de grote aangelegde vijver bij Najade, waarvan nog twee welpoelen aanwezig zijn. De Neethof in 1932. Glucosestroop van de firma Wijnbergh. Er hing maar één echte klok in het torentje van Najade. De andere klokken waren van gegoten beton. Voorwoordj Bestuur Stichting Santpoort Leek en de Bergen of Bleek en Hoven3 Een kroniek over blekers en telers Jan Morren redactie Jos Diekstra Van uitspringende rondingen en laddervensters:16 De Amsterdamse School Jos Diekstra Het verhaal van de villa 'Najade' en haar bewoners18 Hans Visser Najade na de sluiting van het Provinciaal Ziekenhuis28 Prof. Henk Tijms Oorlogsherinneringen30 Jaab Poel Foto's van vroeger32 1

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2007 | | pagina 2